Aktuell information från styrelsen:

 

 • Stiftelsen har inlett en ny förebyggande barnskyddsverksamhet som för närvarande sysselsätter fyra anställda.
   

 • Den småbarnspedagogiska verksamheten har omorganiserats genom att Daghemmet Lyan omvandlats till ett bolag, Lyan ab, i oktober 2018. Lyan ab ägs i sin helhet av Stiftelsen Bensow. 

  Stiftelsen har fr.o.m. 1.6.2019 åtagit sig att fortsätta Folkhälsans daghemsverksamhet på Södra Heikelvägen 5 i Grankulla. Föreningen Folkhälsan i Grankulla fattade sitt beslut i samband med övergången till servicesedlar för daghemmen i Grankulla. Stiftelsens småbarnspedagogiska personal jämte stödfunktioner sysselsätter idag 22 personer. I och med denna sammanslagning erbjuder Stiftelsen Bensow småbarnspedagogik till ca. 40% av alla svenskspråkiga barn i Grankulla.
   

 • Grankulla stad inledde sommaren 2019 en omarbetning av detaljplanen för stiftelsens markområde i Grankulla. För mera info se Grankulla stads hemsida.
   

 • Västra Nylands tingsrätt kommer under hösten 2019 att behandla tidigare styrelsemedlemmars eventuella civilrättsliga ansvar gentemot stiftelsen för renoveringen av daghemmet Lyan år 2014 (uppdaterat 10.9.2019).

   

   

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier