Stiftelsen Bensow blickar framåt och inleder nu renovering av sin huvudbyggnad

16.06.2021 kl. 12:24


Pressmeddelande:

Nästa vecka inleder Stiftelsen Bensow en nödvändig sanering av Villa Bensow i Grankulla. Fastigheten har de senaste åren stått till Barnavårdsföreningens Tjejvillan-verksamhets förfogande. Villa Bensow som ursprungligen uppfördes år 1908, har redan länge varit i behov av renovering för att motsvara tidens krav på barn- och ungdomsverksamhet. Renoveringen beräknas vara klar om cirka ett år. Planen är att Stiftelsens egen barn- och ungdomsverksamhet då flyttar in i huset och Tjejvillan tar över Villa Solhaga på samma område.


Enligt ordförande Johan Hjelt är det Styrelsens strävan att fastigheterna på Bensow-området i Grankulla skall fortsätta att tjäna barn och familjer för lång tid framöver.

- Stiftelsen har ett ansvar gentemot makarna Bensow att vid sidan om barnverksamheten upprätthålla Stiftelsens byggnader. De senaste fem åren har barnverksamheten i Villa Bensow upprätthållits tillfälligt med hjälp av ett undantagstillstånd.
 

Ordförande Johan Hjelt, är ni inte orolig över att ge er in på nya byggprojekt efter uppståndelsen omkring renoveringen av Stiftelsens daghem Lyan för några år sedan?

- Nej inte alls. Sedan dess har vi redan ett lyckat saneringsprojekt bakom oss, nämligen totalsaneringen av Villa Solhaga i Grankulla år 2018. Förhandsplaneringen av Villa Bensows sanering har dessutom gjorts mycket omsorgsfullt. Vi litar på att den noggranna planen eliminerar överraskningar och oförväntade kostnader. Villorna är skyddade byggnader som vi är tvungna att underhålla.

Den stadgeenliga uppgiften ligger nu starkt i fokus

Idag blickar Stiftelsen Bensows styrelse målmedvetet framåt för att trygga Stiftelsens stadgeenliga uppdrag - att stöda socialt utsatta barn - för framtiden.

- Oberoende av vad som tidigare skett, kan vi inte stanna upp eller komma ifrån att det är styrelsens uppgift och ansvar att skapa förutsättningar för att stadgeenlig och allmännyttig barnverksamhet skall kunna bedrivas. Vi måste se framåt och till det hör även att trygga och förvalta Stiftelsens förmögenhet så att avkastningen kan komma barn till del på kort och lång sikt samt att bevara och underhålla de fastigheter vi behöver för verksamheten i Grankulla och i Barösunds skärgård, tillägger viceordförande Stefan Mutanen.

Stiftelsen Bensows styrelse består idag av sakkunniga inom den sociala sektorn och pedagogik och till den egna allmännyttiga verksamheten hör förebyggande barnskyddsverksamhet, i huvudsak i form av stöd till barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa genom Min stig. I Grankulla upprätthåller Stiftelsen även småbarnspedagogisk verksamhet i daghemmet Lyan Ab. Visionen för all verksamhet är att skapa trygga uppväxtvillkor för alla barn samt att sträva efter att trygga tillgång till stöd på svenska för socialt utsatta barn tillräckligt tidigt.

Villa Solhaga i Grankulla har för övrigt inhyst en av Finlands allra första ungdomsgårdar som startades på 1950-talet på Sigrid Bensows initiativ enligt svensk modell. Barn- och ungdomsverksamheten lever kvar där än idag i Bensows regi.

 

Kontaktuppgifter

För mera information om renoveringen av Villa Bensow kontakta ordförande Johan Hjelt, johan.hjelt@gmail.com (tel: 040-031 5170)

För mera information om barn- och ungdomsverksamheten kontakta Verksamhetschefen för det förebyggande barnskyddet Maj Estlander maj.estlander@bensow.fi  eller Lyan Ab:s VD Andréa Sjöström andrea.sjostrom@bensow.fi

 Villa Solhaga renoverades år 2018 och inhyser nu Stiftelsen
Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet.
Villa Solhaga har fungerat som en verksamhets- och mötesplats
för barn och unga sedan 50-talet.