Individuellt stöd

 

En eller flera samtal med en trygg och pålitlig vuxen, d.v.s. våra sakkunniga handledare. Alla träffar planeras utgående från dina behov. Vi går igenom din situation och hur du upplever den. Vi försöker tillsammans hitta lösningar som stöder dej i att orka med och hantera din vardag. 

Oroar du dej för din förälders hälsa, beteende eller kanske ditt eget mående? Oroar du dej för att du skall bli sjuk som din förälder och behöver veta mera om din förälders sjukdom? Sådana saker går bra att prata om hos oss.  

Under träffarna kan vi ta en promenad medan vi pratar och oftast finns det också tid för fika, spel eller annat skoj.

Då du väl lärt känna oss kan du vara med i vår verksamhet fram tills du fyller 18 år. Vi finns här för dej! 

Vi har tystnadsplikt.