Kompetensstärkande verksamhet
 

Kunniga och motiverade professionella
tryggar barns möjligheter att få rätt stöd i ett tidigt skede

En av Stiftelsen Bensows viktiga långsiktiga målsättningar är att trygga ungas uppväxtvillkor och förebygga marginalisering. Det i sin tur kräver kunniga professionella som kan ge ett kvalitativt gott stöd, i rätt tid och på barnets modersmål.

Vi vill kunna reagera snabbt på de behov vi upptäcker och ordna högklassig, intressant och aktuell fortbildning, gratis eller till överkomligt pris. Detta ser vi som ett effektivt sätt att stöda socialt utsatta barn.

Eftersom Stiftelsen Bensow ägnar sig åt förebyggande barnskyddsarbete, är lärare inom skola och småbarnspedagogik samt elevvårdspersonal en viktig målgrupp för vår kompetensstärkande verksamhet. Skolpersonal är i nyckelposition för att upptäcka barn i behov av stöd och vi vill stödja dem i deras viktiga arbete och ge dem verktyg för att kunna agera. Andra viktiga målgrupper är naturligtvis övriga professionella som jobbar med och för barn, professionella inom social- och hälsovården, tredje sektorn och alla övriga intresserade.   

I ett tidigt skede kan man ibland med mycket små insatser göra stor skillnad. Det kräver att man är lyhörd och besitter en viss dos civilkurage. Genom våra fortbildnigar hoppas vi kunna inspirera och uppmuntra professionella till att känna att de har möjligheter att påverka och kan göra skillnad i sitt vardagliga arbete.  

Vi jobbar i enlighet med FN:s Barnkonvention, som intressebevakare för barns rättigheter. Därför har vi årligen, sedan 2018, uppmärksammat barnkonventionens dag 20.11. - som är årsdagen då Barnkonventionen antogs 20.11.1989 - med ett seminarium omkring konventionens olika rättigheter och hur professionella som möter barn i arbetet kan tänka och jobba för att förverkliga dem.

Tidigare års teman har bl.a. berört barns rätt till psykiska hälsa, skälig levnadsstandard samt rätt till hälsa och utveckling. 

Man får gärna höra av sig till oss med idéer och behov av fortbildning till:

Maj Estlander
tel: 040-755 8087
e-mail: maj.estlander@bensow.fi

 

Fr.v. Janina Björni, Rädda Barnen Åland r.f.; Johanna Fogelström-Duns, Ålands Barnombudsman; Maj Estlander, Stiftelsen Bensow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor i småbarnspedagogik Mirjam Kalland, Internationella Barndagen 20.11.2018

 

Barnrättsexpert, professor Kirsten Sandberg f.d. medlem i FN:s Barnrättskommitté. Internationella Barndagen 20.11.2018. Om tolkningen av prinicpen om barnets bästa.