Se anhörigbarnet!
 

Varje år uppmärksammas internationellt barn som anhöriga till föräldrar med alkoholrisk- eller missbruk under vändagsveckan. På engelska går veckan under namnet Children of Alcoholics Week (COA-Week).

I Finland har Stiftelsen Bensow lanserat veckan under namnet Se anhörigbarnet! Kampanjen strävar efter att bryta tystnaden och erbjuda stöd och hopp till de sårbara barn och unga som lever med en beroendesjuk förälder. I Finland lider upp till vart fjärde barn av att en förälder dricker för mycket. Vi måste prata om det. Vi kan alla göra någonting för att se och hjälpa anhörigbarnen, de har rätt till stöd.

Vi lyfter fram målgruppen under hela veckan, hjälp gärna till att sprida info om anhörigbarnen för att bryta tystnaden!

Vi måste bryta stigmat som omger missbruk i familjen.
Tillsammans kan vi sänka
tröskeln för anhörigbarn att få hjälp!

 

I undersökningar där man frågat barn och unga vad de själv önskar sig, vill de att det skulle pratas mera om risk-/missbruk i familjen. Då ingen i familjen, eller någon annanstans, pratar om "elefanten i rummet" förstår barnet intuitivt att det är något skamligt man inte får prata om. Det höjer risken för att barnets och familjens situation förblir oupptäckt.

Risk-/missbruk drabbar hela familjen och barns högsta önskan är ofta att föräldern skall bli nykter. Det är också den bästa lösningen och det är viktigt att föräldern erbjuds hjälp. Tyvärr är det inte ovanligt att missbrukaren själv är den sista att komma till insikt om sin sjukdom och därmed inte alltid förstår hur det påverkar barnen i familjen och övriga närstående.

I Finland har vi en tradition av att inte tala så mycket om risk-/missbruk av rusmedel även om vi dricker nästmest i Norden. Konsekvenserna är långtgående både på samhällelig och personlig nivå och problematiken är generationsöverskridande. En stor andel av klienterna inom barnskyddet består av familjer med missbruk.

Vi vill bryta stigmat genom att sprida kunskap och information om barn som anhöriga till föräldrar med risk-/missbruk i syfte att förebygga ungas illamående och marginalisering.

Du kan hjälpa till, stöd kampanjen
Se anhörigbarnet!

 

 

 

Hämta din Se anhörigbarnet!-logo här (får gärna spridas):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit logo med transparent bakgrund
 

Vit och gul text, transparent bakgrund