Trygga uppväxtvillkor - sedan 1917

 

Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer. 

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

Stiftelsen, som ursprungligen grundades för att bedriva barnhemsverksamhet, verkar fortfarande i enlighet med paret Bensows önskan om att stötta socialt utsatta barn men driver idag daghems-, och lägerverksamhet samt kompetensstärkande verksamhet för professionella som möter barn i vardagen. Stiftelsen stöder även genom bidrag andra barnskyddsaktörer, samt driver olika projekt.

Fokus på verksamheten sedan barnhemmet lades ner år 2012, ligger nu på förebyggande barnskyddsverksamhet. 

 

 

 

                  

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier