Trygga uppväxtvillkor - sedan 1917

 

Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer. 

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

Stiftelsen, som ursprungligen grundades för att bedriva barnhemsverksamhet, verkar fortfarande i enlighet med paret Bensows önskan om att stötta socialt utsatta barn men driver idag daghems-, och lägerverksamhet samt kompetensstärkande verksamhet för professionella som möter barn i vardagen. Stiftelsen stöder även genom bidrag andra barnskyddsaktörer, samt driver olika projekt.

Fokus på verksamheten sedan barnhemmet lades ner år 2012, ligger nu på förebyggande barnskyddsverksamhet.