Stiftelsen Bensow har bedrivit daghemsverksamhet sedan 1982. Daghemmet Lyan med plats för 43 barn i åldern 1-6 år erbjuder en trygg plats för barnen i en naturnära miljö. 

Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbettssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.  

Sedan hösten 2018 fungerar Stiftelsen Bensows daghem Lyan som ett aktiebolag som till 100% ägs av Stiftelsen.  

Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -7 år.

Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag.

Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.

Personalstyrkan är 12 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor.

På Lyan arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är  synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.

Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen.

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll på Lyan.

Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva.

Vi är mycket stolta över kunna erbjuda barnen en näringsrik hemlagad mat, tillredd i vårt eget kök. Lyan har en egen husmor som trollar fram god mat i enlighet med säsong och olika teman.

Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vårt daghem!