Lyan Ab:s avgifter inom småbarnspedagogiken 1.8.2022->

  Daghemmet Lyan och Daghemmet Grytet 

 

PRIVATA AVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.8.2022 ->
(före avdrag för stöd av privat dagvård via FPA) 
 

Barn under 3 år: 

 • I heldagsvård, över 35h/vecka, 100%                      €1291,95
   

 • Minst 25h/vecka men högst 35h/vecka, 80%        €1033,56
   

 • Högst 25h/vecka, 60%                                               €775,17 


 
Barn över 3 år: 
 

 • I heldagsvård, över 35h/vecka, 100%                       €998,95
   

 • Minst 25h/vecka men högst 35h/vecka, 80%          €799,16
   

 • Högst 25h/vecka, 60%                                                €599,37  

 

Barn skrivna i Grankulla:
 

Familjer i Grankulla kan beviljas servicesedel genom Grankulla stad. Värdet på servicesedeln räknas ut på basen av familjens inkomster och kvarvarande summa är den självrisk familjen betalar, dock högst 295€/barn. Självrisken motsvarar de kommunala avgifterna.