Kunskap skapar medvetenhet, förståelse och kvalitet

 

Stiftelsen Bensow jobbar aktivt för att stärka professionella som jobbar med barn inom olika branscher. Vi tror på att det indirekt fyller en viktig funktion i att förbättra utsatta barns uppväxtvillkor.

Genom att sprida verktyg i form av kunskap och information hoppas vi kunna bidra till kompetensstärkande och genom det sänka tröskeln för barn och unga att få rätt stöd i rätt tid.   

Vi hoppas att du här kan hitta någonting av nytta och intresse för dej och din verksamhet.

 


Material från Finlandssvenska barnrättsdagarna 21-22.11.2023
Tema: Barn har rätt till en trygg vardag - barnets rättigheter vid separation

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagarna 14-15.11.2022
Tema: Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa - hur kan vi förebygga barns psykiska ohälsa?

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 17.11.2021
Tema: Ekonomiskt utsatta barns rättigheter

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 17.11.2020
Tema: Barns rätt till utveckling - Traumamedveten omsorg

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 20.11.2019
Tema: Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling.

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 19.11.2018
Tema: Hur kan vi förverkliga principerna om barnets bästa och barns delaktighet?