Kunskap skapar medvetenhet, förståelse och kvalitet

 

Stiftelsen Bensow jobbar aktivt för att stärka professionella som jobbar med barn inom olika branscher. Vi tror på att det indirekt fyller en viktig funktion i att förbättra utsatta barns uppväxtvillkor.

Genom att sprida verktyg i form av kunskap och information hoppas vi kunna bidra till kompetensstärkande och genom det sänka tröskeln för barn och unga att få rätt stöd i rätt tid.   

Vi hoppas att du här kan hitta någonting av nytta och intresse för dej och din verksamhet.

 

 

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 19.11.2018
Tema: Hur kan vi förverkliga principerna om barnets bästa och barns delaktighet?
 

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 20.11.2019.
Tema: Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling.

 

 

 

 

                  

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier