Kunskap skapar medvetenhet, förståelse och kvalitet

 

Stiftelsen Bensow jobbar aktivt för att stärka professionella som jobbar med barn inom olika branscher. Vi tror på att det indirekt fyller en viktig funktion i att förbättra utsatta barns uppväxtvillkor.

Genom att sprida verktyg i form av kunskap och information hoppas vi kunna bidra till kompetensstärkande och genom det sänka tröskeln för barn och unga att få rätt stöd i rätt tid.   

Vi hoppas att du här kan hitta någonting av nytta och intresse för dej och din verksamhet.

 

Material från Finlandssvenska Barnrättsdagen 20.11.2019

Tema: Barns jämlika rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling

 

Therése Jarland, grundare av organisationen Maskrosbarn i Sverige om hur det är att växa upp i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Lotta Skoglund, psykiater och överläkare vid Smartpsykiatri, Sverige, om vikten av tidiga insatser vid neuorpsykiatrisk sårbarhet.

Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri och utvecklingsdirektör vid Mieli psykisk hälsa Finland r.f., om hur vi kan trygga barns psykiska hälsa.

Helena Ewalds, enhetschef vid THL, om hur barnens situation i våldsutsatta familjer ser ut

Petra Kouvonen, utvecklingsdirektör Itla, om vikten av tillgång till 

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier