Välkommen till Lyans och Grytets elektroniska ansökningstjänst!
 

Här kan du fylla i ansökan till småbarnspedagogik eller anmäla ditt barn till förskoleundervisning. Ansökan är i kraft ett år räknat från inlämningsdagen.

Ansökningsförfarande:

1. Fyll i ansökan och tryck på ”skicka”.

2. Då du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på skärmen.

3. Vi behandlar din ansökan och återkommer inom två veckor.

4. När ditt barn har beviljats plats på Lyan eller Grytet, skall du ansöka om servicesedel från Grankulla stad 

Dina uppgifter sparas i vårt klientdatasystem. För mera information om hur vi hanterar klientuppgifter se våra GDPR-instruktioner.

 

UPPGIFTER OM BARNET
Modersmål
UPPGIFTER OM BARNETS FAMILJ/VÅRDNADSHAVARNA
Vårdnadshavare 1
Arbetstid
Vårdnadshavare 2
Arbetstid
BEHOV AV SMÅBARNSPEDAGOGIK
Alternativ
Vi söker i första hand till
ÖVRIGA UPPGIFTER
Jag intygar att uppgifterna är riktiga och samtycker till att uppgifterna kontrolleras och arkiveras.
Skriv siffran 9 med bokstäver: