Stiftelsen Bensows organisation

 

Stiftelsen Bensow leds idag av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande samt tre övriga medlemmar och en sekreterare. Styrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens egendom samt säkra att stiftelsens ideella verksamhet förverkligas i enlighet med stiftelsestadgan.

Styrelsens samlade kunskap ger en bred kunskapsbas som stöd för verksamheten. 

Den operativa verksamheten sköts idag av en personalstyrka på 26 personer och är indelad i sektorerna småbarnsfostran och förebyggande barnskydd.

 

Stiftelsen Bensows styrelse:

 

Johan Hjelt, ordförande

Bodil Grön

Stefan Mutanen

Torbjörn Stoor

Liliane Kjellman

Boel Blomqvist