Saneringen av Villa Bensow är nu halvvägs och beräknas vara klar under sensommaren 2022

21.01.2022 kl. 17:34


Saneringen av stiftelsens huvudbyggnad i Grankulla, Villa Bensow från år 1908, har framskridit enligt plan.

Saneringen är halvvägs och beräknas bli klar under inkommande sensommar. Byggnadstekniskt är den återställande totalsaneringen krävande. Arbetet har försvårats av att man inte haft tillgång till tidigare ritningsmaterial. 

Byggnaden hör till de många, historiskt sett värdefulla, byggnaderna som finns i Grankulla. Villan kommer att få status som skyddad byggnad, fastställd i den under beredning varande, nya detaljplanen för området. För Stiftelsens del innebär stadens beslut en förpliktelse att upprätthålla byggnaden i sitt ursprungliga skick. Samtidigt ändras byggnadens ändamål från bostad till barn- och ungdomsverksamhet.

Under de senaste fem åren har ändå barn- och ungdomsvekrsamhet kunnat bederivs i huset genom ett tidsbundet undantagstillstånd.

Då saneringen är klar flyttar Stiftelsens egen förebyggande barnskyddsverksamhet in. Den sysselsätter idag fem personer och förväntas ta en allt synligare plats i Stiftelsens arbete. Det förebyggande barnskyddsarbetet ersätter idag den gamla barnhemsverksamheten och består bl.a. av Min stig som erbjuder stöd till barn och unga som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Villa Bensow kommer även att inhysa Icehearts svenskspråkiga verksamhet, Active Explorers Club.

 

För mera information om saneringsarbetet i inledningsfasen.