Stiftelsen målsägande i rättegång om misstänkt mutbrott vid renoveringen av Bensows daghem i Grankulla 2014

05.05.2021 kl. 21:45

 

Allmänna åklagaren har väckt åtal mot entreprenören som 2014 hade uppdraget att renovera Stiftelsens daghemsbyggnader Lyan i Grankulla. Åtalet gäller också en dåvarande av stiftelsen anställd fastighetsskötare för mottagande av muta, alternativt för grovt skattebedrägeri på grund av att motsvarande summa inte uppgetts som lön av mottagaren. De åtalade hävdar att det handlar om ett lån av entreprenören.

Stiftelsen yrkar på skadestånd i det fall att mutåtalet kan påvisas av åklagaren. Motivet är att stiftelsen som beställare åsamkats högre kostnader till följd av givna och mottagna mutor. Skadan har uppskattats till det dubbla värdet av påvisad muta. I övrigt har stiftelsen ingenting med processen att göra.

Till den del frågan gäller 2014-års styrelses ansvar för eventuella brister i renoveringsprocessen 2014, behandlas frågan inkommande höst i tingsrätten på Patent- och registerstyrelsens initiativ.

Den nu ansvariga styrelsen är ny och berörs inte av turerna kring saneringen 2014, varken när det gäller mutåtalet eller saneringen som process.

 

Stiftelsen Bensows styrelse 

Grankulla 5.5.2021