Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet
 

Stiftelsen Bensow är en barnrättsorganisation. Vi förverkligar vår stadgeenliga uppgift genom att bedriva allmännyttig förebyggande barnskyddsverksamhet till förmån för socialt utsatta barn. All vår verksamhet utgår ifrån ett barnperspektiv med betoning på förebyggande arbete. Vi jobbar i enlighet med Barnkonventionen och som intressebevakare för barnets rättigheter.

Syftet med verksamheten är att trygga finlandssvenska barns uppväxtvillkor i ett tillräckligt tidigt skede och förebygga marginalisering och generationsöverskridande social utsatthet.

Vår barnskyddsverksamhet består av:

  • Stödverksamhet riktad till barn- och unga som växer upp med en förälders missbruk, psykiska ohälsa eller våldsamma beteende genom verksamheten Min stig

  • Skolarbete

  • Kompetensstärkande verksamhet riktad till professionella

  • Småbarnspedagogisk verksamhet genom Daghemmet Lyan Ab

  • Lägerverksamhet

  • Stödpersonsverksamhet (Åbo)
     

Var fjärde finländare uppger sig ha lidit av en förälders drickande under sin uppväxt. En sådan uppväxt kan ha allvarliga konsekvenser för barns utveckling, hälsa och välfärd. Vi jobbar för att bryta stigmat och sänka tröskeln för anhöriga barn att få hjälp i tid.

 

Trygga uppväxtvillkor för alla barn