Nominera årets professionella insats för tryggande av utsatta barns uppväxtvillkor - Årets Barnrättshjälte 2019!

Stiftelsen Bensow premierar för andra året i rad Årets Barnrättshjälte med 5 000€ att tillägna verksamhet som främjar utsatta barns uppväxtvillkor


Stiftelsen Bensow instiftade med anledning av stiftelsens 100-årsjubileum ifjol, en premie om 5 000€ för att uppmärksamma och hedra en professionell person eller ett team, inom den offentliga- eller tredje sektorn, som gjort en stor insats för att främja och förbättra uppväxtvillkoren för utsatta barn.

Nu efterlyser vi för andra året i rad, nomineringar för en person eller ett team som:
 

  • Visat prov på nytänkande och initiativförmåga för att utveckla nya arbetsmetoder, -modeller, projekt m.m. som visat sig förbättra utsatta barns delaktighet och/eller egenmakt.
     

  • Har gjort en insats utöver det som krävs i själva arbetet och skapat någonting nytt.
     

  • Särskild vikt sätts vid att ha arbetat med barnets bästa i fokus, stort initiativtagande, engagemang och kreativitet.

Barnrättshjälten som utnämns och premieras får besluta om vilket välgörande ändamål prissumman om 5 000€ skall tillägnas. Kriteriet är att prissumman skall gå till en verksamhet eller ett projekt som främjar utsatta barns uppväxtvillkor. 

Skicka in din nominering med motiveringar senast 28.10.2019 till maj.estlander@bensow.fi

 

Premieringen sker i anslutning till den Finlandssvenska Barnrättsdagen 20.11.2019 på G-18 i Helsingfors.

 

Speciallärare Lisbeth Översti valdes till Årets Barnrättshjälte 2018

Lisbeth Översti har i sitt jobb som specialklasslärare, i nionde klassen för flexibel grundläggande undervisning i Winellska skolan i Kyrkslätt, med stort engagemang, omtänksamhet och kreativitet, gjort en extraordinär och konkret insats för förbättrande av många ungas vardag och uppväxtvillkor.

Lisbeth har sett varje elev som en individ och gett de unga en tro på sig själva och sin framtid. Hon har gett elever som stött på motgångar och riskerat skolavbrott verktyg för att komma vidare i livet.

Lisbeth Översti nominerades av några av sina f.d. elever och enligt dem var hon en tuff men rättvis lärare, en utmärkt pedagog och vändpunkten i deras liv.