Ny kamratstödsgrupp för barn i åldern 7-12 år i Helsingfors, som har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt eller har ett växlande humör eller orkande? Känner du oro eller funderar du mycket över din förälders mående? Isåfall kunde vårt kamratstöd passa just dig!
 

Hösten 2023 ordnar vi en ny kamratstödsgrupp för barn i lågstadieåldern i Helsingfors. Gruppen riktar sig till barn som har en förälder med ett risk-/missbruk eller psykisk ohälsa och leds av två erfarna och sakkunniga handledare.

Gruppen träffas 8 gånger och under varje träff behandlas ett nytt tema, så som t.ex. känslor, familj och självkänsla. Vi diskuterar också missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka din förälders beteende och agerande. Vi bjuder alltid på mellanmål och förutom att diskutera, leker vi också olika sällskapslekar, pysslar och hittar på andra roliga aktiviteter tillsammans. 

I vårt kamratstöd kan du vara dej själv, utan hemligheter. Du kan berätta så mycket eller så lite om din situation som du själv är bekväm med. Det viktigaste är att du får känna att du inte är ensam om dina frågor, erfarenheter och oro.

Fyra till fem barn i varje klass har en förälder som mår dåligt på ett sätt som påverkar hela familjen. Det kan kännas lite lättare att hantera sin vardag, om man får prata om det som känns svårt. En förälders illamående är aldrig barns fel eller ansvar.
 

I kamratstödsgrupperna får du:
 

  • prata med en trygg vuxen eller andra jämnåriga som förstår dej

  • kunskap och information som du behöver för att förstå din förälder och din situation bättre

  • verktyg för hur du kan hantera din vardag som kan kännas svår ibland 

  • skapa nya vänskapsband och ta del av en ny gemenskap
    känna att du blir accepterad just som den du är och att du är unik och värdefull
     

Information om kamratstödsgruppen i Helsingfors


Vad: Kamratstödsgrupp för barn som har en förälder (eller annan vuxen i samma hushåll) som dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt.

Målgrupp: 7-12-åriga barn som funderar över en vuxens psykiska hälsa eller alkohol- eller droganvändning (det behövs ingen remiss eller diagnos)

Tid: 20.9-15.11, onsdagar kl. 15-17 (paus 18.10)

Plats: Tölö bibliotek

Pris: Gratis

Anmäl dig senast 3.9

 

Vi ordnar också en barngrupp i Raseborg, en ungdomsgrupp i Grankulla och en ung vuxen-grupp i Grankulla. Enligt behov kan vi ordna grupper i hela Nyland. Hör gärna av dig ifall du vill veta mera!


Mera information:
Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087