Kom med i Bensows förebyggande barnskydds Think Tank!

Du som jobbar i kommunen med att göra bedömningar av barns behov av service enligt SVL §35 och BarnskyddsL §25, kom och nätverka, diskutera och dela med dig av dina erfarenheter 10.6.2019. Tillsammans kan vi förbättra utsatta barns uppväxtvillkor genom att utveckla arbetsmetoder inom det förebyggande barnskyddet.

Rätt stöd i rätt tid – trygga uppväxtvillkor för alla barn.

Innan sommaren tar fart vill Stiftelsen Bensow bjuda in till nätverksträff och inventeringstalko. Kom med och träffa socialarbetare och -handledare från andra kommuner för att höra hur de jobbar med förebyggande barnskydd.

Vi riktar oss speciellt till dej som jobbar med att göra servicebedömningar av barns och ungas behov av stöd enligt SVL §35 och BarnskyddsL §25.

Hur har servicen i din kommun utvecklats för att stöda en balanserad utveckling och välfärd hos barn (SVL §11), har ni god praxis att dela med er gällande tryggande av barnets hälsa och utveckling? Hur jobbar ni för att trygga att barn får tillgång till nödvändig socialservice enligt den servicebedömning ni gjort?

Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter, byta erfarenheter och kunskap och få nya idéer och inspiration. Vi bjuder på fika och lunch!

Er moderator och ordförande för dagen är Bodil Grön med mångsidig erfarenhet av att leda socialt arbete.

Vi träffas i mysiga Villa Solhaga i Grankulla!

Tid: 10.6.2019, kl.10-15

Plats: Villa Solhaga, Gresavägen 1, Grankulla.

Anmälning: Senast 3.6.2019 till maj.estlander@bensow.fi eller 040-755 8087

 

Bodil Grön