Stora Lyan

 

I Stora Lyan finns plats för 30 barn i åldern 3 -7 år. I våra ljusa och luftiga utrymmen sprudlar inlärningsglädjen och ute har vi gott om lekparks- och grönområde att upptäcka, leka och lära i.

All vår personal är erfaren och behörig. Lyans husmor och gårdskarl hör också till Bensow-familjen och är närvarande som naturliga vuxenresurser i barnens vardag.
 

Förskoleundervisning
 

Förskoleverksamheten sker klockan 9-13:00 alla dagar.

Vi arbetar utgående från Grunderna för förskoleundervisningens läroplan, samt utgående från Grankullas egen läroplan för förskolan. En dag i veckan är det s.k. pulpetdag då vi gör uppgifter av olika slag. Vi jobbar med olika förskolematerial och förskoleböcker och satsar mycket på sociala färdigheter.

Simskola är det för förskolebarnen 10 gånger per verksamhetsår, 5 gånger på hösten och 5 gånger på våren.

Hösten 2012 har alla förskolor gått med i det s.k Wilma-systemet på internet, vilket underlättar informationen mellan hemmet och förskolan samt dokumentationen då det gäller olika stödåtgärder.

 Husmor Marina Granqvist

Gårdskarl Jontte Ripatti assisterar vid lunch.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier