Mentalt skydd – att ta hand om sin mentala hälsa

31.07.2019 kl. 14:39
I det förra inlägget pratade jag om att kunna berätta om hur man mår och känner. Samtidigt är det också enormt viktigt att lära känna sig själv, kunna sätta gränser och uttrycka sin vilja, med andra ord att kunna skydda sin mentala hälsa.

Goda livsvanor, så som hälsosam mat, hobbyer och tid med kompisar är viktiga för den mentala hälsan. Men lika viktigt för den mentala hälsan är det att kunna säga ”Nej, det här är inte okej för mej” till  t. ex. en kompis, en förälder eller ett syskon när den gjort eller sagt något som gjort dig ledsen. 

Kort sagt innebär mentalt skydd att man kan sätta gränser för sig själv och andra. Det kan exempelvis innebära att man vet vad man själv mår bra och dåligt av och att man kan säga nej då någon gör fel mot en. Mentalt skydd är lite som en skyddande bubbla runt omkring en, ens känslor och tankar. Det är något som skyddar självkänslan mot t. ex.  andra mänskors elaka kommentarer eller annat liknande som får dig att känna dig sårad.

Det är inte alltid själviskt att tänka på sig själv

Liksom att prata om känslor kan det kännas svårt att säga nej till något man inte riktigt känner för. Det kan kännas svårt eftersom man inte vill göra den andre besviken. Men då är det viktigt att komma ihåg att man inte alltid kan vara andra till lags eller försöka göra andra nöjda på ens egen bekostnad. Hur en annan mänska tänker, gör och känner är inte något som du kan styra över utan det ligger alltid i den andra mänskans händer. Om det till exempel är så att din förälder mår psykiskt dåligt ska du inte ta ansvar för att göra din mamma eller pappa lycklig igen. Du ska inte heller skylla på dig själv för att hen mår dåligt. 

Speciellt när det handlar om vuxna ska man tänka på att barnet inte någonsin ska bära ansvar för en vuxen person. Man kan alltid erbjuda sin hjälp, men i sista hand är det den vuxna som själv måste reda ut sitt liv och sina problem. Det är viktigt att lära sig för att kunna skydda den mentala hälsan. Man ska inte blunda för vad man själv känner och behöver.

Allt kan man inte kan göra något åt

I livet händer det hela tiden allt möjligt. Det blir gräl med en kompis, man glömmer nycklarna hemma, misslyckas i ett prov, någon ger en elak kommentar på nätet... Mentalt skydd innebär också att kunna glömma mindre saker som orsakar missnöje och besvikelse och som kanske i stunden känns ledsamt, men som är oundvikligt i livet och som man inte alltid kan riktigt göra något åt. Även då man tycker att man misslyckats med något är det viktigt att kunna lära sig av det, men sedan fortsätta framåt. Om man låter saker och ting påverka en själv i alltför stor grad, det vill säga att man grubblar på något dag efter dag och inte kan släppa taget, händer det lätt att man tappar bort sig själv. Man vet alltså inte riktigt mer vad man behöver och vad som är viktigt för en själv.

Förutom att försöka glömma och gå vidare kan det också hjälpa att prata om det som gjort en ledsen eller besviken med en kompis, förälder eller någon annan man litar på. Men kom ihåg: om någon gör dig illa, du är med om en våldsam situation, känner dej nedstämd eller ledsen en längre tid är det viktigt att du tar det upp med en vuxen.

Vad behöver jag för att må bra?

De flesta kämpar med svårigheter och utmaningar i vardagen, men då en mänska mår psykiskt bra klarar hen allt som oftast att komma på rätt spår igen efter en svårighet. Om en mänska mår psykiskt dåligt kan det hända att hen med nöd och näppe och kanske inte alls klarar av att komma på rätt spår igen. Nästan alla mänskor mår psykiskt dåligt ibland och det är alldeles normalt. Då vi mår psykiskt dåligt är det viktigt att vi vet vad som behövs för att vi ska må bra för att kunna må bra igen.

Att lära sig att skydda sin mentala hälsa betyder alltså att man lär känna sig själv och vad man behöver för att må bra. Är det idrott, vila, en skogspromenad, skriva dagbok, läsa, kompisar, lek eller kanske en kram eller två av en familjemedlem? Känn efter. 

Våga också be om hjälp då det behövs. Vare sig det handlar om att behöva hjälp med läxor eller för att man mår psykiskt illa är det aldrig fel att fråga hjälp. Det är också en viktig färdighet med tanke på mentalt skydd. Alla behöver hjälp någon gång i sitt liv, en del mer, en del mindre.

Nu kanske du ändå undrar varför jag pratar om dessa saker och varför det är viktigt att kunna skydda sin mentala hälsa. Jo, för att kärnan i det mentala skyddet är att förstå sitt eget värde, att du och ditt liv är värdefulla och viktiga, och din mentala hälsa är därför värd att skyddas.

Julia Kilpelä

Sakkunnig inom Bensows
förebyggande barnskyddsverksamhet