Min stig-verksamheten under höstterminen 2024

Till hösten inleder vi nya kamratstödsgrupper och ett samarbete med Ärligt talat-chatten. Här är en sammanfattning av höstterminens Min stig-verksamhet för barn och unga med missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen.

Vad är Min stig?

Min stig är en psykoedukativ stödverksamhet riktad till barn och unga mellan 7 och 20 år som har en förälder eller annan närstående vuxen som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller beter sig våldsamt.

Känner du oro eller otrygghet hemma eller funderar du på om din förälder dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt illa? Kom då med i Min stig! Du är hjärtligt välkommen med i verksamheten oberoende av hur stort problemet är och även om din närstående inte har kommit till insikt om sin sjukdom eller om hen kanske t.o.m. tillfrisknat. Det räcker om du känner att du skulle vilja ha svar på frågor och någon att prata med om dina tankar.

Bli inte ensam med dina tankar och frågor. Du får själv välja i vilka stödformer du vill delta i och hur många gånger. Vi finns här för dej! 

Mera information om Min stig

Vanliga frågor och svar

 

Aktuell Min stig-verksamhet
 

Kamratstödsgrupper:

På våra kamratstödsträffar får du träffa andra som har liknande erfarenheter som du. Under varje träff behandlar vi ett tema som kan vara t. ex. självkänsla, familj eller känslor. Vi diskuterar också missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka en förälders beteende. Dessutom äter vi tillsammans, har roliga aktiviteter och chillar.

Grupperna leds av trygga  och sakkunniga vuxna som förstår hur det kan vara att växa upp i en familj där en förälder mår dåligt p.g.a. alkohol, droger eller psykisk sjukdom. Vi ordnar grupper enligt behov i hela Nyland.

Höstens kamratstödsgrupper: 

  • Kamratstödsgrupp för 7-12 åringar i Grankulla
  • Kamratstödsgrupp för 10-14 åringar i Borgå
  • Kamratstödsgrupp för 7-12-åringar i Raseborg
  • Chillkvällar för ungdomar och unga vuxna i Grankulla
  • Chillkvällar för 7-12 åriga barn i Grankulla

Mera information om kamratstödsgruppernas tidpunkter kommer i början av höstterminen, men man kan redan nu anmäla intresse för deltagande till emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi. 

Kamratstödsgrupperna ordnas i regel en gång i veckan eller varannan vecka under en begränsad tid i en sluten grupp. Chillkvällarna i Grankulla ordnas en gång i månaden och riktar sig främst till deltagare som redan är bekanta med Min stig. På chillkvällarna kan man komma med när som helst under terminen.

Mera information om vårt kamratstöd

 

Individuellt stöd

Då en ny person tar kontakt med oss, så börjar vi alltid med att boka in en första träff med en av våra sakkunniga handledare. Sedan går vi tillsammans igenom din situation på tumanhand. Om du vill kan du ta med en för dig trygg person på den första träffen.

Efter den första träffen kan vi boka in nya träffar. Alla träffar planeras utgående från dina behov. Vi går igenom din situation och hur du upplever den. Vi försöker tillsammans hitta lösningar som stöder dej i att orka med och hantera din vardag. Under träffarna kan vi ta en promenad medan vi pratar och oftast finns det också tid för fika, spel eller annat skoj.

Du kan välja var du önskar att vi träffas. Det spelar ingen roll var du bor i Nyland, vi kommer gärna till dej.

Mera information om vårt individuella stöd
 

Stöd online

Känns det lättare att ta kontakt anonymt och genom att skriva?

Vi inleder ett samarbete med Ärligt talat-chatten från och med den 5.9. Vi kommer att finnas på plats i chatten varje torsdag kl. 19-22. Du får gärna skriva till oss om du har funderingar kring en nära vuxens drickande, droganvändning, psykiska ohälsa, våldsamma beteende eller något helt annat. Vi är vana att diskutera med unga i olika familjesituationer och funderar gärna på din situation tillsammans med dig. Vi kan också ge råd om t. ex. var du kan söka hjälp i din egen hemkommun.

Chatten upprätthålls av Luckan Unginfo. Du hittar chatten på www.arligttalat.fi.

 

Vill du komma med i Min stig?


Då kan du eller någon i din närhet ta kontakt med Emelie, så kommer vi överens om en första träff.

Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087

 

Våga ta beslutet att ta det första steget!
Efter det är du inte ensam mera.