Stödpersoner i Åbo sökes: Vill du bli någons trygga vuxna?

Vi behöver flera frivilliga stödpersoner i Åbo. Har du att ge av din tid till en ung person som behöver en trygg vuxen? Din insats gör skillnad! Just nu har vi särskilt behov av stödpersoner som är i Åbo också under sommaren, men alla intresserade är välkomna med på utbildning.

Om stödpersonsverksamheten

Stiftelsen Bensow driver stödpersonsverksamheten i samarbete med Åbo stads svenska bildning och Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Syftet med verksamheten är att lindra känslor av ensamhet genom att erbjuda lågtröskelstöd för barn och unga i behov av en extra trygg vuxen. Att ha en närvarande vuxen som man har förtroende för, kan bolla sina tankar med, få bekräftelse och att bli sedd och hörd, gör stor skillnad för att förebygga psykiskt illamående i ett tillräckligt tidigt skede.

Du kan göra skillnad och bli en viktig och trygg vuxen genom att gå vår stödpersonsutbildning och ställa upp som frivillig stödperson för en ung person som behöver en närvarande vuxen. Vi försöker matcha barn och unga i behov av stöd med våra stödpersoner i enlighet med gemensamma intressen och önskemål.

Vi ordnar nästa stödpersonsutbildning på distans i maj eller juni.Tidpunkten kommer vi överens tillsammans med de intresserade.

Bensows stödpersonsverksamhet är utvecklad i samarbete med Helsingfors Mission och följer THL:s rekommendationer för anordnande av stödpersons- och volontärsuppdrag.

“Det bästa med att vara stödperson är att veta att man verkligen gör skillnad för någon som behöver det.”

“Det är väldigt givande att hjälpa en ungdom och du kommer att lära dig mycket om dig själv också.”

“Man kan få en speciell och viktig relation som känns givande både för en själv och barnet.”

Sagt av våra stödpersoner


Vem riktar sig verksamheten till?

Stödpersonsverksamheten riktar sig till barn och unga i åldern 11-18 år i behov av en extra trygg vuxen.

Verksamheten kan t.ex. passa elever:

 • Som har lindriga neuropsykiatriska svårigheter
 • Som lider av ångest, depression eller ensamhet
 • Som är eller har varit utsatta för mobbning
 • Vars familj går igenom en kris såsom skilsmässa, sjukdom, utmattning m.m.
 • Som av olika orsaker skulle må bra av ett extra vuxenstöd för att barnets svårigheter/illamående inte skall förvärras.
 • Vars livssituation är så stabil att stödpersonen kan vara till hjälp enbart med sin närvaro, livserfarenhet och tidsinsats. Unga med behov av professionell hjälp bör få sådan innan de ansöker om en stödperson

Ansökningar om att få en stödperson görs oftast genom elevvården eller annat stöd, men barnet kan också själv ta kontakt. 


Stödpersonerna

Alla våra stödpersoner är frivilliga som förbinder sig till stödrelationen under ett års tid med minst två träffar i månaden. Stödrelationen kan förlängas med ytterligare ett år om båda parterna så önskar. Vi utbildar alla våra stödpersoner för uppdraget och ger arbetshandledning vid behov.

Våra stödpersoner:

 • Är tillräckligt mogna och i balans med sig själv
 • Förbinder sig till stödrelationen för ett år
 • Förbinder sig till att träffa barnet/den unga minst 2 ggr/månad
 • Avger löfte om tystnadsplikt
 • Genomgår en längre personlig intervju
 • Uppvisar utdrag ur straffregister för koordinatorn
 • Genomgår den utbildning vi ordnar för uppdraget
 • Deltar i arbetshandledning som ordnas ca 1 ggr/termin eller oftare vid behov. 

Volontärsuppdraget lämpar sig väl för studerande och vi brukar kunna lösa det ifall den studerande inte vistas i Åbo under sommaren. 

Psykologi- och logopedistuderande vid Åbo Akademi kan få upp till 5 sp för stödpersonsuppdrag under ett års tid. 

Ansök om att bli stödperson senast 5.5 
 

Mera information:

Ellen Holmström
041-310 5763
ellen.holmstrom@bensow.fi