Gör skillnad, delta i kampanjveckan Se anhörigbarnet! 12-18 februari

Snart är Se anhörigbarnet!-veckan här. Hjälp gärna till att sprida medvetenhet om att vuxnas missbruk också påverkar barnen i familjen. Vi har framställt material till sociala medier och lektionsplaneringar som får spridas fritt för att bryta tystnaden kring temat!

Varje år uppmärksammas barn som anhöriga till föräldrar med alkoholrisk- eller missbruk internationellt under vändagsveckan. På engelska går veckan under namnet Children of Alcoholics Week (COA-Week).

I Finland har Stiftelsen Bensow lanserat veckan under namnet Se anhörigbarnet! Kampanjen strävar efter att bryta tystnaden och erbjuda stöd och hopp till de sårbara barn och unga som lever med en beroendesjuk förälder. I Finland lider ungefär vart fjärde barn av att en förälder dricker för mycket. Vi måste prata om det. Vi kan alla göra någonting för att se och hjälpa anhörigbarnen. De har rätt till stöd!

Forskning visar - och vi får bekräftelse på det varje dag i vårt arbete - att unga i målgruppen vill få mera information om, samt diskutera, sin förälders sjukdom med någon. Genom att vi på ett samhälleligt plan pratar om hur föräldrars illamående även påverkar familjens barn, får barn viktig information om och bekräftelse på att förälderns illamående och beteende inte är deras fel eller ansvar och att de inte är ensamma. Det kan sänka tröskeln för barn att våga be om hjälp. Det handlar om att synliggöra barnen, inte om att skuldbelägga föräldrar.

Här nedan finns kampanjmaterial som får spridas fritt för att synliggöra barnen till föräldrar med missbruksproblematik. Hjälp gärna till med att bryta tystnaden!
 

Vi måste bryta stigmat som omger missbruk i familjen.
Tillsammans kan vi sänka
tröskeln för anhörigbarn att få hjälp!


Lektionsplaneringar 
 

Lektionsplaneringarna är gjorda speciellt med skolklasser i åtanke, men de går också bra att använda i andra barn- och ungdomsgrupper. Lektionshelheterna är planerade för 45 minuter långa pass, men det går också bra att använda delar av planeringarna eller gå mera djupgående diskussioner kring temat (på ett allmänt plan).

Lektionsplanering för barn i lågstadieåldern

Lektionsplanering för unga i högstadieåldern

Lektionsplanering för unga i andra stadiet
 


Material till sociala medier
 

Det här materialet kan spridas fritt på sociala medier. Givetvis kan man också producera eget material för kampanjen.
 

Se anhörigbarnet!-bingo

Tips för att se anhörigbarnet - inlägg

Tips för att se anhörigbarnet - händelse

Logo med svart och gul text

Logo med vit text

Logo med vit och gul text
 

Använd gärna hashtaggen #seanhörigbarnet. Vi delar ut ett pris på 4 biobiljetter bland dem som använt hashtaggen under Se anhörigbarnet!-veckan.
 

Läs mera om Se anhörigbarnet!-veckan här.