Nu erbjuder vi också stöd för barn som utsatts för våld i hemmet

Vi utökar målgruppen för vår Min stig-verksamhet till att också inkludera barn och unga som upplevt våld i hemmet – riktat mot en annan familjemedlem eller dem själva.

Min stig-verksamheten riktar sig till barn och unga med risk-/missbruk, psykisk ohälsa och från och med i år,  även till barn och unga som upplever våld i familjen. Det här gäller både vår kamratstödsverksamhet och det individuella stöd som vi erbjuder.  Alla våra handledare är utbildade i Trappan-metoden och kan erbjuda avgiftsfritt samtalsstöd för barn som upplevt våld.

Den senaste Hälsa i skolan-undersökningen visade att det tyvärr är väldigt många barn och unga i Finland som utsätts för våld i familjen – av elever i årskurs 8–9 uppgav 13 % att de utsatts för fysiskt våld och 40 % att de utsatts för psykiskt våld av en förälder under det senaste året. Att bevittna våld är även lika skadligt som att själv utsättas för det. I skolhälsoundersökningen år 2021 (frågan ingick inte i enkäten 2023), uppgav 14% av eleverna i åk 4-5 att de upplevt fysiskt våld mellan andra familjemedlemmar i hemmet. Därtill vet vi att Finland toppar den europeiska statistiken för våld i nära relationer.

Det finns alltså ett stort behov av stöd för våldsutsatta barn. Vi ser det som särskilt viktigt – och naturligt - att inkludera detta stöd i vår verksamhet, då forskning tydligt visar att risken för att utsättas för våld hemma är mångdubblad för barn som lever med en vuxen som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.