Min stig-verksamheten under vårterminen 2024

Vi går mot ljusare tider och inom Min stig händer det en hel del. Här är en sammanfattning av vårens verksamhet för barn och unga med missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen.

Vad är Min stig?

Min stig är en psykoedukativ stödverksamhet riktad till barn och unga mellan 7 och 25 år som har en förälder eller annan närstående vuxen som beter sig våldsamt eller kämpar med psykisk ohälsa eller en beroendesjukdom. 

Du är hjärtligt välkommen med i verksamheten oberoende av hur stort problemet är och även om din närstående inte har kommit till insikt om sin sjukdom eller om hen tillfrisknat. 

Bli inte ensam med dina tankar och frågor. Du får själv välja i vilka stödformer du vill delta i och hur många gånger. Vi finns här för dej! 

Mera information om Min stig

Vanliga frågor och svar
 

Aktuell Min stig-verksamhet våren 2024
 

Kamratstödsgrupper:

På våra kamratstödsträffar får du träffa andra som har liknande erfarenheter som du. Under varje träff behandlar vi ett tema som kan vara t. ex. självkänsla, familj eller känslor. Vi diskuterar också missbruk och psykisk ohälsa för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka en förälders beteende. Dessutom äter vi tillsammans, har roliga aktiviteter och chillar.

Grupperna leds av trygga  och sakkunniga vuxna som förstår hur det kan vara att växa upp i en familj där en förälder beter sig våldsamt eller mår dåligt p.g.a. alkohol, droger eller psykisk sjukdom. Vi ordnar grupper enligt behov i hela Nyland.

Vårens kamratstödsgrupper: 

Barngrupp i Helsingfors (7-12 år)

  • Tisdagar 27.2-23.4.2024 kl. 15-17 (paus 9.4) på G18
  • Mera information och anmälan HÄR

Ungdomsgrupp i Helsingfors (13-18 år)

  • Tisdagar 16.4-28.5.2024 kl. 15.30-17.30 (paus 30.4) på Ungdomsgården Rastis
  • Mera information och anmälan HÄR

Barngrupp i Raseborg (7-12 år)

  • Torsdagar jämna veckor kl. 14.30-15.30 med start 25.1
  • I den här gruppen kan man komma med när som helst under terminen

Ungdomskvällar i Grankulla (13-20 år)

  • Onsdagarna 10.1, 14.2, 13.3, 17.4, 8.5 och 29.5 kl. 17-20
  • Beroende på deltagarantalet och temat delar vi ibland upp deltagarna i ungdomar och unga vuxna och andra gånger har vi gemensamt program
  • I den här gruppen kan man komma med när som helst under terminen

Mera information om vårt kamratstöd
 

Individuellt stöd

Då en ny person tar kontakt med oss, så börjar vi alltid med att boka in en första träff med en av våra sakkunniga handledare. Sedan går vi tillsammans igenom din situation på tumanhand. Om du vill kan du ta med en för dig trygg person på den första träffen.

Efter den första träffen kan vi boka in nya träffar. Alla träffar planeras utgående från dina behov. Vi går igenom din situation och hur du upplever den. Vi försöker tillsammans hitta lösningar som stöder dej i att orka och hantera din vardag. Under träffarna kan vi ta en promenad medan vi pratar och oftast finns det också tid för fika, spel eller annat skoj.

Du kan välja var du önskar att vi träffas. Det spelar ingen roll var du bor i Nyland, vi kommer gärna till dej.

Mera information om vårt individuella stöd

 

Stöd online

Känns det lättare att ta kontakt anonymt och genom att skriva? Då kan du chatta med oss i Skör barndom-chatten varje måndag och onsdag kl. 15-17. Chatten finns till för dig som är orolig för eller har frågor gällande en familjemedlem eller annan nära vuxen som dricker för mycket, oberoende av var i Finland du bor.

Chatten upprätthålls av A-klinikstiftelsen och det är vi från Min stig som chattar på svenska. Vi är vana vid att diskutera med unga i liknande familjesituationer som du. Vi lyssnar och funderar över din situation tillsammans med dej. Vi kan också ge råd om t. ex. var du kan söka hjälp i din egen hemkommun.

Du hittar chatten på www.lasinenlapsuus.fi längst ner till höger på skärmen.

Mera information om vårt stöd online

 

Vill du komma med i Min stig?


Då kan du eller någon i din närhet ta kontakt med Emelie, så kommer vi överens om en första träff.

Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087