Stiftelsen Bensow deltar i kampanjen En nykter jul för barnens skull

Nationell information om julkampanjen 2023

Med kampanjen En nykter jul för barnens skull vill vi lyfta fram barnets perspektiv på alkoholkonsumtion i familjen under julen. Ett barn är känsligt för även små förändringar i en vuxens beteende. Användning av alkohol, som verkar vara liten och oskyldigt rolig för en vuxen, känns inte nödvändigtvis bra för ett barn.

Omkring 70 000 finländska barn lever i en familj där en förälder har ett alkoholproblem. Dessutom kan även ett litet alkoholbruk i familjen orsaka verkliga och långtgående problem för barnet, vilket avsevärt ökar antalet barn som lider av problem, som alkoholen medför. Så många som 1,6 miljoner finländare upplever nackdelar med sina nära och käras alkoholbruk.

Arrangörerna av kampanjen En nykter jul för barnens skull vill påminna om hur de val som vuxna gör angående alkohol inverkar på barns välbefinnande. Barnets synvinkel kommer också fram på ett berörande sätt i det nya TV-inslaget, som Yle kommer att visa i TV1 och Teema & Fem under kampanjvecka 51. Det nya TV-inslaget producerades som en del av programmet inför 170-årsjubileet av finskt nykterhetsarbete.

Kampanjens samarbetspartners delar ut affischer med info om julkampanjen över hela landet, till exempel till mödravårdsklinker, daghem, skolor, bibliotek, kommunernas verksamhetsställen samt till föreningar och kyrkor. Kampanjmaterialet är fritt tillgängligt på sociala medier, i media och i olika verksamhetsmiljöer. Materialet finns på finska, svenska och estniska, och kan skrivas ut på kampanjens hemsida www.annalapselleraitisjoulu.fi.

Detta år deltar tillsammans med Raittiuden Ystävät: A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Myllyhoitoyhdistys ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Lapsikylä, Stiftelsen Bensow, Suomen ASH ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto och Yle.

Genom vårt kampanjarbete försöker vi få så många finska familjer som möjligt att fira en glad och nykter jul i år!

Med önskan om en varm och hoppfull väntan på julen,

Hannah Honkanen
verksamhetsledare, Raittiuden Ystävät ry

Tilläggsinformation:
Hannah Honkanen
tel 040 4554 356
hannah.honkanen@raitis.fi
www.annalapselleraitisjoulu.fi
www.raitis.fi