Ny ABC-föräldragrupp i Grankulla 25.10-15.11

Vill du träffa andra föräldrar och utveckla din relation till ditt barn? Vi ordnar en till ABC-föräldragrupp i höst eftersom den första var så populär. Gruppen ordnas i Villa Bensow i Grankulla och är öppen för alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Stiftelsen Bensow ordnar en ABC-föräldragrupp för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år med start 25.10. Gruppen leds av Eva Svensson och Ellen Holmström.

På de fyra gruppträffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna. Varje träff har ett tema som behandlas genom diskussion, filmklipp och enkla övningar. De föräldrar som deltar i gruppen förväntas vara med på alla träffar.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. Mera information: www.allabarnicentrum.se.
 

Gruppträffarnas innehåll
 

Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? 

Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?
Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? 

Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? 

Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?
 

Om föräldragruppen i Grankulla


För vem? Föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Max 12 deltagare.

Var? Villa Bensow, Grankulla

När? Onsdagarna 25.10, 1.11, 8.11 och 15.11 kl. 17-19.30

Pris? Gratis, mellanmål ingår

Anmäl dig senast 11.10
 

Mera information:
Ellen Holmström
041-310 5763
ellen.holmstrom@bensow.fi