Min stig-verksamheten under höstterminen 2023

Höstterminen är här och det händer mycket inom Min stig. Här är en sammanfattning av verksamhet som vi ordnar i höst för barn och unga med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Vad är Min stig?

Min stig är en psykoedukativ stödverksamhet riktad till barn och unga mellan 7 och 20 år som har en förälder eller annan närstående vuxen som kämpar med psykisk ohälsa eller en beroendesjukdom. 

Känner du oro hemma eller funderar du på om din förälder dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt illa? Kom då med i Min stig! Du är hjärtligt välkommen med i verksamheten oberoende av hur stort problemet är och även om din närstående inte har kommit till insikt om sin sjukdom eller om hen kanske t.o.m. tillfrisknat. Det räcker om du känner att du skulle vilja ha svar på frågor och någon att prata med om dina tankar.

Bli inte ensam med dina tankar och frågor. Du får själv välja i vilka stödformer du vill delta i och hur många gånger. Vi finns här för dej! 

Mera information om Min stig

Vanliga frågor och svar

 

Aktuell Min stig-verksamhet
 

Kamratstödsgrupper:

På våra kamratstödsträffar får du träffa andra som har liknande erfarenheter som du. Under varje träff behandlar vi ett tema som kan vara t. ex. självkänsla, familj eller känslor. Vi diskuterar också missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka en förälders beteende. Dessutom äter vi tillsammans, har roliga aktiviteter och chillar.

Grupperna leds av trygga  och sakkunniga vuxna som förstår hur det kan vara att växa upp i en familj där en förälder mår dåligt p.g.a. alkohol, droger eller psykisk sjukdom. Vi ordnar grupper enligt behov i hela Nyland.

Höstens kamratstödsgrupper: 

   Barngrupp i Helsingfors (7-12 år)

  • Onsdagar 20.9-15.11 kl. 15-17 (paus 18.10)

  • Mera information och anmälan HÄR

   Barngrupp i Raseborg (7-12 år)

  • Torsdagseftermiddagar jämna veckor med start 24.8 (klockslaget klarnar senare)

   Ungdomsgrupp i Grankulla (13-15 år)

  • Tisdagar/torsdagar ojämna veckor kl. 17-20 med start 15.8 (varannan gång tisdag och varannan torsdag)

   Ung vuxen-grupp i Grankulla (16-20 år)

  • Tisdagar/torsdagar ojämna veckor kl. 17-20 med start 15.8 (varannan gång tisdag och varannan torsdag)

Mera information om vårt kamratstöd

 

Individuellt stöd

Då en ny person tar kontakt med oss, så börjar vi alltid med att boka in en första träff med en av våra sakkunniga handledare. Sedan går vi tillsammans igenom din situation på tumanhand. Om du vill kan du ta med en för dig trygg person på den första träffen.

Efter den första träffen kan vi boka in nya träffar. Alla träffar planeras utgående från dina behov. Vi går igenom din situation och hur du upplever den. Vi försöker tillsammans hitta lösningar som stöder dej i att orka med och hantera din vardag. Under träffarna kan vi ta en promenad medan vi pratar och oftast finns det också tid för fika, spel eller annat skoj.

Du kan välja var du önskar att vi träffas. Det spelar ingen roll var du bor i Nyland, vi kommer gärna till dej.

Mera information om vårt individuella stöd

 

Stöd online

Känns det lättare att ta kontakt anonymt och genom att skriva? Då kan du chatta med oss i Skör barndom-chatten varje måndag och onsdag kl. 15-17. Chatten finns till för dig som är orolig för eller har frågor gällande en familjemedlem eller annan nära vuxen som dricker för mycket, oberoende av var i Finland du bor.

Chatten upprätthålls av A-klinikstiftelsen och det är vi från Min stig som chattar på svenska.Vi är vana vid att diskutera med unga i samma situation som du. Vi lyssnar och funderar över din situation tillsammans med dej. Vi kan också ge råd om t. ex. var du kan söka hjälp i din egen hemkommun.

Du hittar chatten på www.lasinenlapsuus.fi längst ner till höger på skärmen.

Mera information om vårt stöd online

 

Vill du komma med i Min stig?


Då kan du eller någon i din närhet ta kontakt med Emelie, så kommer vi överens om en första träff.

Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087

 

Våga ta beslutet att ta det första steget!
Efter det är du inte ensam mera.