Saneringen av Villa Bensow har slutförts 30.11.2022. Bensows nya detaljplansförslag till påseende 16.2.2023 enligt beslut av stadsstyrelsen

 

Det saneringsarbete som utförts av Villa Bensow under år 2021-2022 har äntligen slutförts 30.11.2022.  Stiftelsens förebyggande barnskyddsverksamhet och administration kunde flytta in i huset under hösten.

Saneringsarbetet var ett krav från myndighetshåll för att huset skulle kunna användas för Stiftelsens verksamhetsändamål. Syftet har varit att säkra Stiftelsens verksamhetsförutsättningar i huset, samt att bevara det kulturhistoriska arvet.

Det återställande saneringsarbetet har tidsmässigt och ekonomiskt förlöpt i det närmaste helt enligt plan. Den nya detaljplanen, som är i slutskedet av Grankulla stads beredning, förutsätter ytterligare ett återställande av gårdsområdet runt villan. Till den delen slutförs arbetet inkommande vår och sommar.

Som ett led i bevarandet av gårdsplanens karaktäristiska särdrag, har de statyer som finns på området även varsamt restaurerats och är i tryggt förvar. Hela Grankullas fina landmärke - älgen - kommer att återta sin utkikspost bara den blir rustad för att utstå väder och vind i många kommande år.  

En ny gemensam daghemsbyggnad för Stiftelsens hela småbarnspedagogiska verksamhet är under beredning. En projektplan och ett förslag till byggnad förväntas bli klar under hösten 2023. Nybygget kallat Villa Sigrid ger rum för en betydande ökning av stiftelsens daghemsplatser i Grankulla.

Den förebyggande barnskyddsverksamheten har haft en god utveckling och sysselsätter med början från 2023 sex heltidsanställda sakkunniga.