Den 13–19.2 uppmärksammas barn till beroendesjuka föräldrar internationellt. Så här kan du Se anhörigbarnet!

Nästa vecka 13–19.2 uppmärksammas barn till beroendesjuka föräldrar internationellt. Stiftelsen Bensow har lanserat kampanjveckan under namnet ”Se anhörigbarnet!” i Finland. Kampanjens syfte är att bryta tystnaden och erbjuda stöd och hopp för de barn som lever med en vuxen som dricker för mycket. Med de här tipsen kan du vara en del av förändringen.

 

1. Visa att man får prata om det

Ungefär vart fjärde barn i Finland har en förälder med risk- eller missbruk, men ändå talar vi ganska lite om det. Det här skapar ett stigma och skam och gör att de barn som berörs inte vågar tala om sin situation. Ta reda på information om beroendeproblematik i familjer och visa genom ditt eget exempel att man får tala om det! Tala om temat på ett allmänt plan och ge information om hur man kan få stöd, men peka inte ut något barn.
 

2. Skapa förtroende och möjligheter att berätta

Att ha trygga vuxna i vardagen är en viktig skyddande faktor för barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik. Skapa förtroende genom att vara vänlig, uppmuntrande, intresserad, ge gärna lite av dig själv och visa att du bryr dig. Ge möjligheter att berätta genom att fråga hur barnen mår och hur de har det hemma i lugna stunder då ingen annan hör. Fortsätt att erbjuda möjligheter att berätta fastän du möter på motstånd, men undvik att vara påstridig utan låt barnen ta den tid de behöver för att berätta.
 

3. Lyssna och visa förståelse

Då barnet tar mod till sig att berätta om sin familjesituation är det viktigaste att du lyssnar och visar uppskattning för att barnet anförtror sig till dig. Visa att du bryr dig och förstår, men försök att hålla dig lugn. Om du ger råd, så är det viktigt att du är ärlig och säger sanningen, men ofta räcker det med att barnet får berätta. Hjälp barnet att hitta t.ex. samtals- och kamratstöd, men fortsätt även själv att finnas där för barnet – också i fall då du behöver göra en barnskyddsanmälan. Ha förståelse för att familjesituationen kan påverka barnets beteende och funktionsförmåga och att det kan behövas små anpassningar t.ex. i skolan. Barn med beroendeproblematik i familjen vill ofta bli bemötta som vilka barn som helst – undvik att tycka synd om dem och att peka ut dem inför andra barn.
 

Tipsen är baserade på ungas egna önskemål till vuxna från rapporten ”Shit, den här människan bryr sig! Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem.” av K. Alexanderson, A. Hammerin, E. Näsman & C. Stenhammar för Region Uppsala och Uppsala universitet.

 

Kom ihåg!


"Var inte rädda för att göra fel! Ni kommer inte att skada barnet om ni har ett samtal med barnet. Men det skadar barnet ifall ni inte pratar med dem."
 

- Therese Eriksson, medgrundare till organisationen Maskrosbarn i Sverige.
 


Delta i Se anhörigbarnet!-kampanjen:
 

  • Sprid medvetenhet om målgruppen genom att dela våra kampanjinlägg i sociala medier.
  • Dela med dig av dina egna erfarenheter tankar, hälsningar och tips gällande temat. Vi utser en vinnare som får 4 biobiljetter bland alla som gjort ett eget inlägg eller video på Instagram, Tiktok eller Facebook med hashtaggen #seanhörigbarnet under vecka 7.
  • Gör utmaningarna i vårt Se anhörigbarnet!-bingo och dela ditt resultat på sociala medier då du fått tre i rad. Tagga gärna Stiftelsen Bensow.
  • Använd våra Se anhörigbarnet!- filter på Tiktok, Instagram och Facebook för att visa att du stöder kampanjen. Du hittar filtren genom att söka på ”Se anhörigbarnet”. Du kan också använda vår profilbildsram t.ex. på Facebook.

    Läs mera om kampanjveckan

 

Se anhörigbarnet!-material att ladda ner och sprida:
 

Logo med vit text

Logo med vit och gul text

Logo med svart och gul text

Se anhörigbarnet!-bingo

Ram till profilbild