Stiftelsen Bensow utnämnde elevvårdsteamet i Nykarleby till Årets Barnrättshjälte 2022

 

Årets Barnrättshjälte utnämndes och premierades med 5 000€ under den Finlandssvenska Barnrättsdagen 14.11.2022. I teamet ingår:
 

Sofia Hedman, skolpsykolog
Sofia Storholm, skolpsykolog
Carina Ventin, skolkurator
Johanna Höglund, skolkurator
Nina Lahti, skolkurator
Ann-Louise Sundstén, skolhälsovårdare
Charlotte Häggblom, skolhälsovårdare
Kati Nordström, skolläkare


Utmärkelsen går varje år på basen av nomineringar till en professionell person eller ett team, inom den offentliga- eller tredje sektorn, som gjort en stor insats för att främja och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. 

Barnrättshjälten ska ha visat prov på verkligt engagemang, stort hjärta, nytänkande och initiativförmåga för att utveckla nya arbetsmetoder, -modeller, projekt m.m. som visat sig främja eller till och med förbättra barns delaktighet och/eller uppväxtvillkor.

Särskild vikt sätts vid att ha arbetat med barnets bästa i fokus.

Barnrättshjälten som utnämns och premieras får besluta om vilket välgörande ändamål prissumman om 5 000€ ska tillägnas. Kriteriet är att prissumman går till ett ändamål som främjar barns uppväxtvillkor. 
 

Motiveringen till årets utnämning lyder enligt följande:
 

Elevvårdsteamet i Nykarleby har visat prov på stor motivation, flexibilitet, kreativitet, nytänk och positiv framförhållning i sitt arbete inom skolornas gemensamma elevvårdsarbete i staden. Teamet har gjort ett långsiktigt, gediget och målmedvetet arbete för barns och ungas välmående och välbefinnande.

Årets Barnrättshjälte har aktivt satsat på tillgänglighet och synlighet vilket har sänkt tröskeln för barn, unga, lärare och föräldrar att ta kontakt med elevvårdsteamet när rådgivning eller stöd behövts. Allt arbete har utgått ifrån barnet och ungdomens bästa.

Barnen och de ungas intresse för och aktiva deltagande i teamets olika verksamheter, har även varit en indikator på att teamet lyckats skapa en inkluderande och trygg verksamhetsmiljö som främjar delaktighet.

Med fokus på fungerande arbetsmetoder, sektorövergripande samarbete, synliga kampanjer och aktivt förebyggande arbete för barns och ungas välmående, har teamet på ett förtjänstfullt sätt gjort en kvalitativ insats för att främja och förbättra skoltrivseln och uppväxtvillkoren för stadens barn och unga.

 

 

Våra tidigare barnrättshjältar:

2021  Lärarteamet i åk 1-6, Åshöjdens grundskola 
2020  Socialservicechef Minna Lönnbäck, Soite 
2019  Kristinestads ungdomsförvaltning och Harriet Lindelöf-Sahl 
2018  Speciallärare Lisbeth Översti, Winellska skolan Kyrkslätt 

 

Årets barnrättshjältar