Stiftelsen Bensow är med i kampanjen en nykter jul för barnens skull - kom med du också!


Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2022

Under högtider ska också barnen få vila ut.

 

 

Här kan du läsa kampanjens hälsning till allmänheten:
 

Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla sätt och ge dem stöd och uppmuntran till både vardag och fest. Högtider är särskilt viktiga för att var och en av oss ska kunna återhämta sig från vardagsslitet. Därför är det viktigt att ge varje barn en nykter och trygg jul.

 

Föräldrarnas och hela den vuxna befolkningens ansvar för barnens välmående och behov betonas i olika skeden av barnets utveckling. Det är viktigt att vuxna tänker på att barn oftast upplever förändringar i livet mycket starkare än sina föräldrar. Därför är det av yttersta vikt att prata om förändringarna och att förstärka barnens känsla av trygghet, särskilt när familjen möter nya och överraskande situationer. En balanserad vardag och fest erbjuder de bästa förutsättningarna för barnens liv och uppväxt.

De som har ansvar som fostrare ska säkerställa att barnen inte blir ensamma till exempel på grund av föräldrarnas användning av berusningsmedel eller likgiltighet. Berusningsmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. På samma sätt kan berusningsmedel också försämra utvecklingen av den tidiga interaktionen och anknytningen mellan barnet och föräldern.

I värsta fall leder användningen av berusningsmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket skadar barnets utveckling allvarligt och ökar risken för att barnet senare utvecklar ett våldsamt och självdestruktiv beteende.

Kampanjen En nykter jul för barnets skull uppmuntrar den vuxna befolkningen att skapa en trygg och sund feststämning för barnet utan berusningsmedelsrelaterade olägenheter.
 

Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla som har ansvar som fostrare att ge barnen en nykter jul – en fest i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att trygga att barnet får ett helt nyktert liv.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november–december. YLE visar kampanjens informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Teema Fem under vecka 51.

Kampanjmaterialet får användas fritt och det finns på finska, svenska och estniska på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf bland annat tillsammans med:

Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet i Finland rf, Elämäni Sankari ry, ETRAliitto, Finlands ASH rf, Finlands Hälsovårdarförbund, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland,  KRAN rf, Kristliga Hälso- och Nykterhetsförbund rf, Lära för Livet Stiftelse,  Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sinuli, Stiftelsen Bensow, Yle och Yrkeshögskolan Metropolia.

Ytterligare information:

ordf. Martti Vastamäki
martti.vastamaki@orton.fi
Tfn 0400-824 316

www.raittiudenystavat.fi