Bor ni i Grankulla eller Esbo och behöver dagisplats till hösten? Försäkra er om en plats genom att redan nu ansöka om plats inom småbarnspedagogiken på Lyan!

 

Varför Lyan?


Lyan har fungerat som en hemtrevlig, omtyckt och välkomnande trygg oas för barn och familjer i Grankulla i 40 år. Vår långa erfareneht avspeglar sig i barnens trivsel. 

På våra två enheter, Lyan och Grytet, arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är viktigt för oss att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Vi uppmuntrar barnens inneboende drivkraft att utforska världen. I vår verksamhet syns starka influenser från såväl den pedagogiska filosofin Reggio Emilia samt från Montessoripedagogiken. 

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll i båda enheterna. Inlärningsmiljön på Lyan är anpassad efter barnets behov och vilja att lära sig. Vi rör oss mycket i skog och mark och utforskar vår näromgivning på barnens villkor. I all verksamhet jobbar vi aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling och vi har en egen timanställd talterapeut som besöker enheterna regelbundet.

Barnens och föräldrarnas känsla av trygghet är A och O och därför har vi personalresursering i grupperna som till och med går utöver den lagstadagade miniminivån. Vi värdesätter även personalens välmående vilket syns i att vi har en erfaren, engagerad och behörig personal som trivs i Lyangemenskapen som består av barn, föräldrar och personal.

Båda våra enhter har även egna husmödrar som bjuder på hemlagad, god, säsonginspirerad och näringsrik mat.

Barnets bästa och delaktighet är kärnan i hela Stiftelsen Bensows verksameht.

 

Bor ni i Esbo?


Ja, då är ni lika välkomna att ansöka om plats på Lyan!

Om ni bor i Esbo kan ni emellertid inte anhålla om servicesedel (så som beskrivet här nedanför) utan då ska ni först ansöka om plats på Lyan (punkt 2 nedan) och om/då platsen beviljas så kan ni ansöka om stöd för privat vård av barn via FPA.

Här kan du läsa mera om stöd för privat vård av barn.

Här blankett för ansökan om stöd för privat vård.

 

Så här ansöker du om plats till Lyan eller Grytet inför hösten 2023 Deadline 31.1.2023.
 

 1. Kontakta gärna Andréa Sjöström, VD/Chef för småbarnspedagogisk enhet Lyan eller Anna Sonck Räihä, chef småbarnspedagogiks enhet Grytet och diskutera ert behov av småbarnspedagogik. Du får information och handledning, kan ställa frågor och komma överens om ett besök.

   
 2. Fyll i ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken på Lyan Ab. Blanketten hittar du här på vår hemsida. På hemsidan hittar du även annan nyttig information om våra enheter.

   
 3. Då barnet beviljats en plats på Lyan eller Grytet är det dags att ansöka om servicesedel av Grankulla stad. Ansök senast under den kalendermånad då barnet inleder sin småbarnspedagogik i servicesedelenheten. Servicesedel beviljas retroaktivt från den dag barnet har inlett inom småbarnspedagogiken.

  Här hittar du Grankulla stads ansökan som servicesedel. 

   

 4. Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt!

  Kontaktuppgifter:
  Andréa Sjöström
  andrea.sjostrom@bensow.fi
  Tel: 050-300 3531

  Anna Sonck-Räihä
  anna.sonck-raiha@bensow.fi
  Tel: 050-356 5443


   

                     Välkommen!