Se vår nya påverkansfilm! Om hur det kan kännas att som barn leva med en närstående vuxen med beroendesjukdom eller psykisk ohälsa.

Du är inte ensam - bestäm dej för att våga prata med någon!

Det är kärnbudskapet i vår nya påverkansfilm som vi på Min stig, i samarbete med produktionsbolaget Eva Lingon och regissör Matias Nystedt, med finansiellt stöd från Föreningen Granatenhjelm r.f., skapat för att nå ut till unga som känner sig ensamma med sin oro, funderingar och sin familjesituation.

Filmen baserar sig på verkliga berättelser men personerna i filmen är skådespelare. Närmare bestämt de väldigt duktiga ungdomarna Aron Syrjä, Livia Wikström och Jenina Nyström.

Med ungdomarnas parallella spår i filmen ville vi visa att det finns många olika familjekonstellationer, ingen är den andra lik och man kan reagera på väldigt olika sätt. Det finns inga rätt eller fel sätt att reagera på. Många delar ändå känslan av uppgivenhet och ensamhet. 

Vi vill uppmuntra alla som känner sig så, att bestämma sig för att våga prata med någon! Ge det en chans! Man kan göra det anonymt till en början om man är osäker på vart man kan vända sig eller kanske har svårt att lita på vuxna.

Man kan alltid kontakta oss på Min stig (information hittar du här på vår hemsida), vi är vana vid att prata med barn och unga som lever i en familj där en förälder dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. I Österbotten kan man ta kontakt med Ninni-verksamheten (USM r.f.).

Anonymt kan kan kontakta oss på A-klinikstiftelsens chatt Skör barndom, måndagar och onsdagar kl.15-17. (I juli håller dock chatten stängt)

Se filmen: