Dags att ansöka om en plats till hösten inom småbarnspedagogiken på Lyan Ab i Grankulla senast 31.1.2022

Välkommen till hemtrevliga Lyan eller Grytet

 

Stiftelsen Bensow jobbar för trygga uppväxtvillkor för alla barn, vi utgår i all vår verksamhet från barnets rättigheter enligt Barnkonventionen. På våra småbarnspedagogiska enheter Lyan och Grytet värdesätter vi barnens delaktighet och jobbar i kontinuerlig växelverkan med barnen.
Det är  särskilt viktigt för oss att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt. Vi utvärderar ständigt vår verksamhet för att kunna garantera barnens, föräldrarnas och personalens känsla av trygghet och trivsel.
Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng samt vid Gallträsk att skida samt att få öva sig på skridsko på de närbelägna skridskoplanerna, Smedsplanen (Lyan), Sahara (Grytet)
Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll i båda enheterna
Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva. I all verksamhet jobbar vi aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling. 
På våra enheter har vi behörig personal och full resursering i barngrupperna. Vi har egna husmödrar på Lyan och Grytet som bjuder på god och näringsrik hemlagad mat enligt säsong varje dag. Vi har också förmånen att ha en egen timanställd talterapeut som jobbar en dag varannan vecka i respektive enhet.

 

Så här ansöker du om plats till Lyan eller Grytet inför hösten 2022. Senast 31.12.2022.
 

Kontakta gärna Andréa Sjöström, VD/Chef för förskolan och småbarnspedagogiska enheten Lyan eller Anna Sonck Räihä, chef för förskolan och småbarnspedagogiska enheten Grytet och diskutera ert behov av småbarnspedagogik. Du får information och handledning, kan ställa frågor och komma överens om ett besök.

Fyll i ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken på Lyan Ab. Du kan fylla i och skicka in blanketten elektroniskt, du hittar den här på vår hemsida. På hemsidan hittar du även annan nyttig information om våra enheter.

Då barnet beviljats en plats på Lyan eller Grytet är det dags att ansöka om servicesedel av Grankulla stad. Ansök senast under den kalendermånad då barnet inleder sin småbarnspedagogik i servicesedelenheten. Servicesedel beviljas retroaktivt från den dag barnet har inlett inom småbarnspedagogiken. Här kommer du till Grankulla stads elektroniska ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik.

Kontaktuppgifter:


Andréa Sjöström
050-3003531
andrea.sjostrom@bensow.fi

Anna Sonck-Räihä
050-3565443
anna.sonck-raiha@bensow.fi

Varmt välkommen till vårt glada gäng!