Vi presenterar Årets Barnrättshjälte som premierades på Finlandssvenska Barnrättsdagen 17.11.2021.

Årets Barnrättshjälte 2021 är ett fantastiskt lärarteam i åk 1-6 från Åshöjdens grundskola
 

Teamet består av lärarna: Polly Anderson, Fanny Korsström, Frank Lind, Caroline Marjamäki, Erika Rainio, Anna Schultz, Cevia Siggberg och Linda Åkerström.Barnrättshjältarna premierades och gratulerades i festliga former på vår Finlandssvenska Barnrättsdag igår 17.11.2021.

Motiveringen lyder:

"Lärarteamet i åk 1–6 i Åshöjdens grundskola har visat prov på stort engagemang, kreativitet, initiativ- och samarbetsförmåga genom att utifrån ett barnperspektiv utveckla en metod för att systematiskt, med barnets bästa för ögonen, stärka elevernas socioemotionella färdigheter.

Metoden Feelis- jag, mina känslor och andra som har förankrats i skolans årsplanering och undervisning, ger eleverna verktyg och därmed förutsättningar att hantera sina känslor i förhållande till sig själv och andra. Metoden främjar elevernas uppväxtvillkor genom att stärka delaktighet, kommunikation, konfliktlösning och kamratskap samt motverka utanförskap och ensamhet.

Åshöjdens lärarteam har på ett fint sätt tagit ansvar för att möjliggöra barnens rätt till delaktighet och påverkan i sin närmiljö. Genom dessa verktyg främjas barnens självkänsla och utveckling på kort och lång sikt. Metoden ger barnen viktig livskunskap och gör dem tryggare i en värld som förändras i rask takt."

Metoden är resultatet av en växande oro lärarna i skolan har haft för att allt flera barn har saknat verktyg för hur de skall hantera sina känslor i växelverkan med andra barn. Att inte känna igen andra människors känslor eller veta hur man uttrycker sina egna känslor eller löser konflikter, skapar problem och förorsakar bråk och oroligheter. 

Barnrättshjälte-teamet beslöt att försöka göra någonting åt saken och har utarbetat ett systematiskt och långsiktigt schemalagt arbetssätt för att stärka barnens självkänsla och jobba med deras sociala färdigheter. Hela skolan, inklusive föräldrarna, har inkluderats i arbetet.

Hjältarna avtackades med blommor och diplom under festliga former samt en prissumma om 5 000€ som de får tillägna ett ändamål eller en verksamhet som främjar barns uppväxtvillkor!
 

Stort varmt grattis till hela Barnrättshjälte-teamet!!!!