Vem är Årets Barnrättshjälte 2021? Nu tar vi emot nomineringar fram t.o.m. 29.10.2021. Vi behöver din hjälp för att lyfta fram god praxis!

Nominera årets professionella insats för tryggande av barns uppväxtvillkor - Årets Barnrättshjälte 2021!

Stiftelsen Bensow premierar för fjärde året i rad Årets Barnrättshjälte med 5 000€ att tillägna verksamhet som främjar utsatta barns uppväxtvillkor

Stiftelsen Bensow instiftade med anledning av stiftelsens 100-årsjubileum 2018, en premie om 5 000€ för att uppmärksamma och hedra en professionell person eller ett team, inom den offentliga- eller tredje sektorn, som gjort en stor insats för att främja och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga.

Nu efterlyser vi för fjärde året i rad, nomineringar för en person eller ett team som:
 

  • Visat prov på engagemang, nytänkande och initiativförmåga för att utveckla nya arbetsmetoder, -modeller, projekt m.m. som visat sig främja eller till och med förbättra barns delaktighet och/eller uppväxtvillkor.
     

  • Särskild vikt sätts vid att ha arbetat med barnets bästa i fokus
     

Barnrättshjälten som utnämns och premieras får besluta om vilket välgörande ändamål prissumman om 5 000€ skall tillägnas. Kriteriet är att prissumman skall gå till en verksamhet eller ett projekt som främjar barns uppväxtvillkor. 

Skicka in din nominering med motiveringar senast 29.10.2021 till info@bensow.fi

Barnrättshjälten utses och offentliggörs under Barnrättsveckan 2021, v. 46.