Finlandssvenska Barnrättsdagen 2021 ordnas i år 17.11. i Helsingfors. Årets tema: Hur ekonomisk utsatthet påverkar barns utveckling och hälsa

 

När:                            17.11.2021, kl.9 – 16.15

Var:                             På G-18 i Helsingfors och genom livestreaming

För vem?                    Alla som på något sätt jobbar med barn och familjer inom social- och                                                                  hälsovårdssektorn, lärare och elevvård, tredje sektorn och övriga intresserade.

Kostnad:                     Gratis (lunch ingår för deltagare på G-18)

Frågor:                        Kan riktas till Maj Estlander, tel: 040-755 8087 el. maj.estlander@bensow.fi

Anmälan:                    Senast 10.11.2021 via den här länken   

Våra föreläsare:         Här kan du bekanta dej med årets föreläsare

Utställare:                  Organisationer som vill ställa ut och presentera sin verksamhet är välkomna att                                                ta kontakt. 

 

Vi hoppas ännu på att kunna välkomna deltagare på G-18 den 17.11. för nätverkande och trevlig samvaro. Vi följer dock allmänna anvisningar angående rådande Corona-läge och eventuella restriktioner och anpassar oss efter det. Vi uppdaterar informationen gällande Barnrättsdagen efterhand. 

 

Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har varje barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Där föräldrarna inte klarar av att säkerställa en skälig levnadsstandard för barnet, skall staten på olika sätt bistå föräldrarna. Därtill får barn, enligt artikel 2, inte diskrimineras, utan alla barn skall ha samma uppväxtvillkor och möjligheter i livet oberoende av bakgrund.

Lite beroende på vilken statistik man tittar på, lever 119 000 - 150 000 barn i Finland i fattigdom eller i låginkomstfamiljer. Dessa barn har inte samma förutsättningar till utveckling, deltagande, skolframgång, hälsa och en meningsfull framtid som andra barn. Att inte ha pengar påverkar alla aspekter av vardagen och hela familjens fysiska och psykiska mående. Ekonomisk utsatthet skapar lätt en känsla av utanförskap. Allt för många dörrar till möjligheter i livet blir svåra eller omöjliga att öppna.

Under årets Barnrättsdag vill vi synliggöra ekonomiskt utsatta barn. Om vi blir bättre på att förstå deras situation, barnens rättigheter och våra skyldigheter, kan vi bli bättre på att föra deras talan och på att ta hänsyn till deras situation i våra olika verksamheter. 

Vi har även i år glädjen att kunna erbjuda deltagarna kunniga experter inom temat.

 

Program

 

Kl.9.00                       Morgonkaffe

Kl.9.30                       Välkomstord

Kl.9.45 - 10.30          Barns rätt till en god levnadsstandard
                                    "Tillsammans med andra riskfaktorer är ekonomiska svårigheter i                                                                               barnfamiljer en viktig faktor som orsakar diskriminering mellan barn"
                                      Barnombudsman Elina Pekkarinen öppnar dagens tema

Kl.10.45 - 11.45         Hur ser verkligheten ut för familjer med ekonomiska svårigheter ur
                                     ett samhälleligt perspektiv?

                                     Marja Lindberg, PhD i socialpolitik vid Åbo Akademi

Kl.11.45 - 12.45         Lunch

Kl.12.45 - 13.00         Presentation av årets Barnrättshjälte

Kl.13.00 - 13.45         Fattiga ungar och framtidsdrömmar                 
                                 
   Susanna Alakoski, Författare, Socialarbetare och erfarenhetssakkunnig 

Kl.14.00 - 14.45          Författare Susanna Alakoski fortsätter med att tangera multiusatthet: 
                                      Anhörighelvetet  - i skuggan av beroendesjukdom

Kl.15.00 - 16.00          Vi blickar framåt - hur kan vi stöda barns jämlika förutsättningar och uppväxtvillkor?
                                       Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, Helsingfors Universitet,                                                                  barnpsykoterapeut.

16.00 - 16.20               Avslutande ord (Maj Estlander) och presentation av Barnavårdsföreningens nya
                                       projekt vars syfte är att kartlägga behov och erbjuda stödjande verksamhet i
                                       Svenskfinland för väntande och småbarnsföräldrar.

                                       Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen r.f. 

Kl.16.20 -                      Nätverksmingel

 

                                                

 

 

Finlandssvenska Barnrättsdagen förverkligas i samarbete med: