Är ditt 3-5 åriga barn ännu utan plats inom småbarnspedagogiken inför hösten 2021? Nu har Du din chans - på vårt daghem Grytet i Grankulla finns ännu ett par lediga platser!

 

Daghemmet Grytet finns på södra sidan om Gallträsk och verkar i en villa från 1800-talet som ägs av Grankulla stad. Gallträsk,Stormossen och flera skogsområden finns i närheten dit det är lätt att styra alla större och mindre utfärder.

Daghemmet Grytet har plats för barn i åldern 3-6 år fördelade på två grupper, Grävlingarna (5-6 åringar) och Hermeliner (3-5 åringar)

På Grytet finns en personalstyrka på 8 personer inkluderande egen husmor.

Vi satsar på barnens, familjernas och personalens trivsel samt på en inspirerande och trygg läromiljö både ute och inne. 

Om ni är intresserade av en plats för ert barn på trivsamma och omtyckta Grytet, kontakta:

Grytets föreståndare Anna Sonck-Räihä 
Tel: 050-356 5443
E-mail: anna.sonck-raiha@bensow.fi eller

Chefen för småbarnspedagogik Andréa Sjöström
Tel:  050-300 3531
E-mail: andrea.sjostrom@bensow.fi

Du kan även fylla i en ansökan direkt här
 

Inlärningsfilosofi
 

På Lyan och Grytet arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är  synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.

Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng samt vid Gallträsk att skida samt att få öva sig på skridsko på de närbelägna skridskoplanerna, Smedsplanen (Lyan), Sahara (Grytet)

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll i båda enheterna

Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva. I all verksamhet jobbar vi aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling. Barnens delaktighet är viktig både då vi planerar och då vi genomför vår verksamhet.

Vi har förmånen att ha en egen timanställd talterapeut som är en dag varannan vecka i respektive enhet.


Förskoleundervisning
 

Förskoleverksamheten sker klockan 9-13:00 alla dagar såväl i daghemmet Lyan som i daghemmet Grytet.

Vi arbetar utgående från Grunderna för förskoleundervisningens läroplan, samt utgående från Grankullas lokala läroplan för förskolan. En dag i veckan är det s.k. pulpetdag då vi gör uppgifter av olika slag. Vi jobbar med varierande förskolematerial och förskoleböcker och satsar mycket på sociala färdigheter.

 

Hemlagad mat
 

Vi är mycket stolta över kunna erbjuda barnen en näringsrik hemlagad mat, tillredd i våra egna kök. Båda enheterna har en egen husmor som trollar fram god mat i enlighet med säsong och olika teman.Vi använder gärna ekologiska råvaror då det är möjligt. Veckans matsedel finns alltid till påseende på anslagstavlan.

Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vad Lyan Ab har att erbjuda!
 

Välkommen med i vårt glada gäng!