Vi söker nu förstärkning till vår verksamhet Min stig. Är du vår nya driftiga och glada sakkunniga teammedarbetare?

 

Stiftelsen Bensow som är en allmännyttig barnrättsorganisation inom tredje sektorn, har sedan 2016 målmedvetet gått in för att utveckla en förebyggande barnskyddsverksamhet för tryggande av socialt utsatta barns uppväxtvillkor. Sedan 2019 driver vi Min stig vars syfte är att minska den negativa belastning som uppväxten i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa utgör och på så sätt minska risken för marginalisering. Var fjärde finländare växer upp i en familj med överdriven rusmedelsanvändning.

Genom verksamheten vill vi bryta det sociala arvet genom att förstärka barnets skyddsfaktorer och känsla av egenmakt och framtidstro. Vi erbjuder individuellt-, kamrat- och onlinestöd samt ordnar olika temakvällar och läger samt erbjuder konsultation till professionella som jobbar med barn. Vår verksamhet har ett starkt barnfokus och bygger på evidensbaserad metodik.


Behörighet

Nu söker vi dej, du som har yrkeshögskole- eller högskoleutbildning och gärna behörighet att jobba inom social- och/eller hälsovården.

Vi förväntar oss att du har ett brinnande intresse för barn och unga, är social, driftig, innovativ, flexibel och självständig, har goda sociala färdigheter och är SNÄLL – det är den egenskap som barn och unga värdesätter mest hos vuxna de möter. Du trivs med teamarbete men kan även jobba självständigt och besitter en stark inre företagsamhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av rusmedels-, barnskydds-, elevvårds och/eller psykiatriskt vårdarbete och har jobbat med barn- och ungdomsgrupper.

 

Arbetsuppgift

Du kommer att fungera som sakkunnig i frågor gällande barn som anhöriga till en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. Till arbetsuppgifterna hör att:

 • leda individuella psykoedukativa samtal med barn i åldern 7-18 år i enlighet med den metod vi använder oss av
  leda kamratstödsgrupper i par

 • handleda unga i Skuggsidans chatt och i onlinestödgrupper

 • delta som handledare och trygg vuxen i olika evenemang och på läger

 • aktivt deltagande i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete och nätverkande

 

Arbetsplats

Hjärtat för vår verksamhet ligger i Grankulla men vi jobbar över hela Nyland och förväntar oss att du har beredskap att röra dej i hela regionen enligt behov.

 

Vad vi kan erbjuda dej

Stiftelsen Bensow är mån om personalens trivsel och välmående, hur du mår avspeglar sig på det jobb du gör. Vi erbjuder dej:

 • ett meningsfullt jobb som du själv kan vara med och utveckla och påverka

 • flexibilitet

 • möjlighet till distansarbete

 • god företagshälsovård och kultur- och motionspass

 • trevlig och varm arbetsmiljö och -gemenskap

 • introduktion, handledning och utbildning i arbetsuppgifterna

 • vi uppmuntrar personlig och yrkesmässig utveckling genom fortbildning som relaterar till verksamheten

 

Lön och avtalstid

Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön enligt Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Uppgiften är till en början tidsbunden på tre år med möjlighet till förlängning. Prövotid 6 månader.

Ansökningstiden går ut 31.12.2020

På frågor svarar Maj Estlander tel: 040-755 8087, maj.estlander@bensow.fi

Ansökningar riktas till maj.estlander@bensow.fi