Finlandssvenska Barnrättsdagen 2020 ordnas i år som webbinarium 17.11.2020

När:                  17.11.2020, kl.9 – 16.15

Var:                   Online på distans

För vem?         Alla som på något sätt jobbar med barn och familjer inom social- och                                                                 hälsovårdsservice, lärare och elevvård, tredje sektorn och övriga intresserade.

Kostnad:          Gratis

Frågor:             Kan riktas till Maj Estlander, tel: 040-755 8087 el. maj.estlander@bensow.fi

Anmälan:         Senast 9.11.2020 via den här länken:
   

Våra föreläsare:  Här kan du bekanta dej med våra föreläsare.

 

I år fick vi med långa tänder ta skeden i vacker hand och ordna Barnrättsdagen i form av webbinarium. Vi är dock glada att vi trots det kan erbjuda er den viktiga kunskap som våra erfarna och duktiga föreläsare nu delar med sig på distans.

 

Temat Traumamedveten omsorg har redan väckt mycket intresse så, beroende på den feedback vi får, är det säkert möjligt att ordna uppföljande och fördjupande fortbildningstillfällen i temat.

Program:

 

Kl.9.00

Välkommen

Maj Estlander, Verksamhetschef för den förebyggande barnskyddsverksamheten, Stiftelsen Bensow

Kl.9.15-10.15

Traumamedvetet ledarskap – hur stöda arbetsgemenskapens resiliens och vad lärde vi oss under Corona-våren?  
Bodil Grön och Katarina Alhovuori som tillsammans har lång erfarenhet av krisarbete och ledarskap inom det sociala området.
 

Kl. 10.30-11.45

Hur påverkas barn och deras utveckling av svåra påfrestningar?

Psykolog/Psykoterapeut Anna Norlén med lång erfarenhet av att möta våldsutsatta barn, Verksamhetschef för Ericastiftelsen, Sverige.

Kl. 11.45-12.00

Årets Barnrättshjälte 2020 presenteras!


Kl.13-16.15

Svenska Rädda Barnens introduktion i TMO (3h).

Ger viktiga vuxna kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Socionom Theresia Forsberg, Rädda Barnen, med lång erfarenhet av arbete med Traumamedveten omsorg

 

Mera info:


I efterdyningarna av det exceptionella Corona-läget vill Stiftelsen Bensow i år fokusera hela Barnrättsdagen på Traumamedveten omsorg. Vi vill stärka professionella som jobbar med barn i deras roll som viktiga vuxna som kan göra skillnad för barn som upplevt extrem stress, trauma och kris. Detta arbete är så viktigt att vi i år vill erbjuda fortbildningsdagen kostnadsfritt till alla intresserade. Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin. För dej som möter dessa barn och ungdomar kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande och göra skillnad

Vi har oroat oss för många barn vars hela vardag i ett slag omkullkastades, en vardag med sina rutiner som för en del är livsviktig. Barn har sett oroliga, rädda och stressade vuxna och kanske inte alltid fått förklaringsmodeller de har kunnat förstå. Många barn har blivit utsatta för extrem stress och trauma, något som i hög grad kan påverka barnets utveckling.

Genom vår utbildningsdag vill vi erbjuda verktyg för hur man kan hantera barnens känslor som kan följa på en kris. Barn har rätt till en trygg uppväxt och vi kan alla bidra till att skapa en stödjande miljö som hjälper barn att hantera kris och trauma.

Vi har i programmet även velat tangera den viktiga roll ledarskap har i att stötta professionella som möter utsatta barn. För att personal skall orka fungera som viktiga vuxna och använda sig av ett traumamedvetet förhållningssätt i sitt ofta emotionellt och psykiskt tunga arbete, behövs förståelse och stöd på chefsnivå.

Traumamedveten omsorg bygger på den internationellt erkända psykologen, forskaren och författaren Howard Baths omfattande kunskapsgenomgång av forskning gällande barn och trauma. Denna pedagogiska modell är utvecklad och paketerad på ett lättförståeligt sätt av Howard tillsammans med hans kollega Diane Boswell, också psykolog från Australien. Howard har över 40 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har varit med om traumatiska upplevelser. Howard Bath har genom sin forskning kunnat konstatera att man inte måste ha omfattande erfarenhet eller specialistutbildning för att kunna hjälpa traumatiserade barn. Viktiga vuxna så som lärare, idrottsledare, ungdomsarbetare m.fl. kan likaväl vara de som främjar barnets återhämtning från trauma.

På årets Barnrättsdag tar vi avstamp i Barnkonventionens art. 6 enligt vilken alla barn har rätt till utveckling. Denna artikel skall tolkas i vid bemärkelse, barn har rätt till en god start i livet och att få sina grundläggande behov tillgodosedda, vilket innefattar bland annat omvårdnad, skydd, kärlek och trygghet.

Vi ägnar hela Barnrättsdagen till att fundera över vad kris och trauma är, vilken effekt det har på barn och hur vi som trygga vuxna kan skapa en säker och stödjande miljö för traumatiserade barn att återhämta sig i.

Man får gärna rikta frågor gällande temat till oss på förhand om man önskar.

 

Kom med och gör skillnad för barnets bästa,

tillsammans i Svenskfinland