Nu söker vi med ljus och lykta efter Årets Barnrättshjälte 2020. Nomineringar tas emot fram t.o.m. 25.10.2020

Nominera årets professionella insats för tryggande av utsatta barns uppväxtvillkor - Årets Barnrättshjälte 2020!

Stiftelsen Bensow premierar för tredje året i rad Årets Barnrättshjälte med 5 000€ att tillägna verksamhet som främjar utsatta barns uppväxtvillkor

Stiftelsen Bensow instiftade med anledning av stiftelsens 100-årsjubileum 2018, en premie om 5 000€ för att uppmärksamma och hedra en professionell person eller ett team, inom den offentliga- eller tredje sektorn, som gjort en stor insats för att främja och förbättra uppväxtvillkoren för utsatta barn.

Nu efterlyser vi för tredje året i rad, nomineringar för en person eller ett team som:

Visat prov på nytänkande och initiativförmåga för att utveckla nya arbetsmetoder, -modeller, projekt m.m. som visat sig förbättra utsatta barns delaktighet och/eller egenmakt.

 

Har gjort en insats utöver det som krävs i själva arbetet och skapat någonting nytt.

Särskild vikt sätts vid att ha arbetat med barnets bästa i fokus, stort initiativtagande, engagemang och kreativitet.

 

Barnrättshjälten som utnämns och premieras får besluta om vilket välgörande ändamål prissumman om 5 000€ skall tillägnas. Kriteriet är att prissumman skall gå till en verksamhet eller ett projekt som främjar barns uppväxtvillkor. 

Skicka in din nominering med motiveringar senast 25.10.2020 till maj.estlander@bensow.fi

Barnrättshjälten utses och offentliggörs under Barnrättsveckan 2020, v. 47.