Stöd och information med anledning av Coronaviruset (Covid-19)


Stiftelsen Bensows uppdatering gällande läget med Coronaviruset 16.3.2020.

Regeringen fastslog 16.3. att undantagstillstånd råder i Finland fram till och med 13.4.

Stiftelsen Bensows verksamheter följer regeringens och övriga myndigheteters direktiv gällande coronaviruset (COVID-19). Vi håller oss uppdaterade och nya beslut gällande vår verksamhet fattas vid behov. Du kan följa upp det aktuella läget här (THL). 

Om man har ytterligare frågor kan man kontakta Andréa Sjöström, tel: 050-300 3531, gällande Lyan ab:s småbarnspedagogiska verksamhet eller Maj Estlander, tel: 040-755 8087, gällande Stiftelsens barnskyddsverksamhet.

Vår verksamhet

Lyan och Grytet
 

Enligt regeringens beslut skall alla som har möjlighet att stanna hemma göra det och även hålla barnen hemma. Daghemmen hålls öppna främst för att de som har jobb som är väsentliga för upprätthållande av grundläggande samhälleliga funktioner, såsom jobb inom social- och hälsovård, logistik och handel, skall kunna fortsätta att jobba.

Lyan ab:s småbarnspedagogiska verksamhet, Lilla och Stora Lyorna samt Grytet, håller öppet tillsvidare för friska barn till föräldrar som nämns ovan. 

Grankulla stad har informerat vårdnadshavarna/föräldrarna 13.3. om läget i daghemmen och grupperna och vad man skall göra ifall läget ändrar. Här kan man följa med stadens uppdateringar gällande daghem och skola.
 

Min stig


Min stig har paus i träffarna med verksamhetens barn och unga för tillfället. Våra handledare håller direkt kontakt med alla berörda barn och upprätthåller kontakten per telefon eller on-line. Alla nya som är intresserade av Min stig, är naturligtvis varmt välkomna att ta kontakt när som helst!

För mera information går det bra att kontakta:

Emelie Hindsberg-Lippnen, tel: 044-989 4087 eller

Julia Kilpelä, tel: 044-238 5958

 

Stödpersonsverksamheten


De flesta av våra stödpersoner i Åbo är för tillfället studerande vid fakulteten för psykologer och logopeder vid Åbo Akademi. Enligt ÅA:s direktiv skall alla studerande avhålla sig från klientkontakter.

Därför blir det nu en paus i stödrelationerna, men stödpersonerna håller fortsättningsvis kontakt med sina stödvänner via telefon och andra medier. De fysiska träffarna återupptas så fort läget tillåter det.

 

Rådgivning och stöd


Det rådande läget är exceptionellt för våra förhållanden och all den osäkerhet det skapar kan vara väldigt mentalt påfrestande både för vuxna och barn. Tveka inte att söka hjälp om situationen känns övermäktig!

Om du och din familj behöver hjälp eller information och du inte vet vart du skall vända dej, kontakta oss här på Stiftelsen Bensow:  Maj Estlander, tel: 040-755 8087 eller Julia Kilpelä, tel: 044-238 5958.

Det man själv kan göra i detta läge är framförallt att:

  • ha tillgång till tillförlitlig information (t.ex. THL, se ovan)

  • följa de rekommendationer som myndigheterna ger

  • stanna hemma vid förkylningssymptom

  • tvätta händerna, tvätta händerna, tvätta händerna

  • undvik större folksamlingar och om möjligt, offentliga transportmedel

  • kom ihåg att försiktighetsåtgärderna inte enbart är till för din egen hälsa, utan vi måste tänka på att skydda de som är mest sårbara. På dagis och skola har vi barn med diabetes, astma m.m. som vi i dessa tider måste ta särskild hänsyn till.

  • du som har barn, fråga om barnet har några frågor gällande coronaviruset. Barn märker vad som händer och sker runtomkring och de behöver förklaringar. Begränsa tittande på alarmerande rapporter på nyheterna och andra massmedia i barnens sällskap.

 

Hur skall jag prata om Coronaviruset med mitt barn?

 

Det finns bra information att tillgå på nätet gällande hur man pratar med barn om Coronaviruset. Det viktigaste är att prata och fråga barnen vad de vet, vad de hört och om de har någonting de undrar över. Det är också bra att begränsa all den information som flödar in, det är viktigt att visa att vi vuxna kan ha fokus på vanliga saker i vardagen och att den löper på med välbekanta rutiner.

På svenska BRIS finns en bra sammanställning på vad som är bra att tänka på i samtal med barn. Eller så kan du titta på filmen här nedanför.

Källa: Magdalena Ståhle, psykolog med specialistkompetens barn och unga, Region Kalmar län, Sverige.

 

 

Vart kan man som vuxen vända sig om man upplever oro eller ångest?
 

Svenskspråkig kristelefon tel: 09 2525 0112

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16-20
ti, to och fr kl.9-13.

Kyrkans samtals- och chattjänst


För barn och unga
 

På följande linjer kan du diskutera, via chatt eller telefon, med en trygg vuxen om dina tankar och/eller oro: