Julen är barnens fest, men för många barn är julen den värsta helgen på hela året. Stöd kampanjen En nykter jul för barnens skull!

 

Allt som berör julen är ofta omgivet av ett magiskt skimmer för barnen. Hela decembermånad är fylld av spänd förväntan, julpyssel och glädje. Så skall det också vara. Julen är vår största familjehögtid och barndomens jular borde ge varma minnen för livet.

Tyvärr är det inte så för alla barn. Allt för många väntar på julen med bävan. Enligt en enkätundersökning som A-klinikstiftelsens Lasinen Lapsuus gjorde år 2009, uppgav var fjärde finländare att den vuxit upp i ett hem med problematisk användning av rusmedel. Att växa upp i ett hem med missbruk innebär alltid negativa konsekvenser för barnet. Även riklig användning av alkohol vid enstaka tillfällen kan kännas väldigt jobbigt och skapa känslor av otrygghet och besvikelse för barn.

Det är viktigt att komma ihåg att barn är mycket känsliga även för små förändringar i de vuxnas beteende. Det som för en vuxen kan te sig oförargligt och roligt, är inte alltid det i barnets ögon. 

Stiftelsen Bensow är i år med i kampanjen En nykter jul för banets skull som vill påminna om följderna av rusmedelsanvändning och om föräldrarnas ansvar när det gäller att skapa en trygg och varm julstämning för barnet.

Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – låt oss alla ta ansvar för att göra barnens jul till en glad och trygg familjefest!

Läs mera om kampanjen En nykter jul för barnets skull.