Välkommen till Villa Solhaga på infolunch 24.10.2019, kl.12-14!

Kom och hör mera om vår nya verksamhet riktad till barn och unga som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

 

Välkommen på Min stig - infolunch
24.10.2019, drop-in kl. 12-14!


Nu har du chansen att förgylla din oktobervardag med att komma och äta en god lunch tillsammans med andra professionella, att träffa oss och se var vi finns och samtidigt få höra om Stiftelsen Bensows nya stödverksamhet Min stig!

Du hittar oss i mysiga Villa Solhaga i Grankulla på Gräsavägen 1.

Min stig är stödverksamhet som riktar sig till svenskspråkiga barn och unga mellan 7 och 18 år och som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Allt för många barn lever idag osynliga i familjer där de lider av de negativa konsekvenserna av att en nära anhörig dricker eller mår psykiskt dåligt. Vi vill synliggöra målgruppen för att dessa barn skall få tillgång till stöd och information om förälderns sjukdom.

Min stig har barnet i fokus och erbjuder trygghet i form av långvarigt stöd och lågtröskelverksamhet, där barnet får känna sig sedd och hörd. Du kan läsa mer om Min stig här.

Evenemanget riktar sig till professionella inom elevvården, missbrukar- och mentalhälsovård, social- och hälsovård, ungdomsarbetare samt andra intresserade som kommer i kontakt med målgruppen.

Häng med på vår informella träff, stick dej in någongång mellan kl.12-14, vi vill gärna träffa dej och berätta mera om oss och vår verksamhet.

Varmt välkommen, vi ses i Villa Solhaga! 

För att veta hur mycket mat vi skall bunkra upp med, vill vi gärna att du anmäler dej senast 16.10.2019 till julia.kilpela@bensow.fi

 

Varma hösthälsningar,

 

Emelie, Julia och Maj