Lyckat läger för svenskspråkiga familjehem på Högsand 6-8.9.

Stiftelsen Bensow har sedan år 2015 stött Rädda Barnen på Åland r.f.s arbete med att utveckla familjevård på svenska.

Bästa möjliga familjevård är en rättighet också för svenskspråkiga barn.

Ett uppdrag som vi tillsammans sett som särskilt viktigt är att skapa en träffpunkt där familjehemmets alla medlemmar kan träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och må bra tillsammans. Helgen 6-8.9.2019 arrangerades därför för andra året svenskspråkig familjehemshelg på kurscentret Högsand i Hangö.  På lägret, som blev fullsatt på några dagar, deltog  11 familjer från olika håll i Svenskfinland. Diskussion kring viktiga teman varvades med simning, korvgrillning, lekar, pyssel, god mat och kravlös samvaro.                 

Då ett barns bästa inte är att bo kvar hemma är familjevård det alternativet som först ska utredas. Kan barnets behov mötas i ett ”vanligt” hem, ett familjehem? Finns det i så fall ett sådant familjehem på den orten där barnet bott eller i närheten? Finns det ett familjehem som kan möta just det här barnets unika behov? Finns det, om barnet talar svenska, en familj som har svenska som hemspråk?  

Placerade barn är samhällets yttersta ansvar. Att byta hem, att bo med en ny familj, är en stor, stor förändring i ett barns liv. Ibland är det barnets önskan, ibland kommer det som en akut och våldsam överraskning för barnet. Oberoende så har barnet rätt till bästa möjliga omsorg och möjlighet till utveckling i det nya hemmet. 

Det räcker inte att familjevårdarna har stort hjärta. De behöver och har också rätt till både kunskap och stöd i uppdraget. De måste få förbereda sig och fortbilda sig, de behöver förståelse för barnets situation och erfarenheter samt handledning i sitt uppdrag.  

Listan är lång. Och det är viktigt att allt det här finns att få på det egna modersmålet, det egna känslospråket. För barnets bästa.