Låt oss presentera Emelie, vårt senaste tillskott i den förebyggande barnskyddsverksamheten

Hej!

Jag heter Emelie Hindsberg-Lipponen och har just börjat jobba för Min stig-verksamheten inom Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsarbete.

Min uppgift kommer att vara att ha ansvar för att planera, utveckla och verkställa stöd till barn och unga som lever i en familj där en förälder mår psykisk dåligt eller har ett missbruk. Jag kommer att gå helhjärtat in för att lyfta fram denna viktiga målgrupp i Svenskfinland och jobba för att vårt stöd skall nå barn och unga.

Jag är utbildad socionom med inriktning på socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer och jag har även avlagt en masterexamen i hälsofrämjande arbete. Genom att jobba ur ett socialpedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv vill jag ge barn och unga möjlighet se sina resurser och behov, samt stärka, stöda och inspirera barns möjlighet och förmåga till delaktighet och livshantering. Just nu håller jag på att avlägga mina magisterstudier i socialt arbete och kommer att ytterligare specialisera mig på socialt arbete med barn, unga och familjer.

Jag har många års erfarenhet av jobb inom social- och hälsovården och jobbat med människor i olika åldrar. Jag har jobbat med direkt klientarbete, gruppverksamhet, socialhandledning och vårdarbete. Till mina arbetserfarenheter hör även planeringsarbete, koordineringsarbete, utvecklingsarbete och projektarbete.

Förövrigt är jag tvåbarns mamma och bor tillsammans med min familj ute på landsbygden. Hästar är min stora passion och hemma på vår gård bedriver vi stallverksamhet för fem hästar. Till mina intressen hör även inredning och renovering och jag har hela tiden små projekt på gång på vår lilla gård.

På sommaren njuter jag av skärgårdlivet och åker ut till vår stuga och under kalla vintern blir det mycket sysselsättning i stallet tillsammans med hästarna och mysstunder tillsammans med familjen.

Jag bär på ett brinnande intresse för att jobba för barn och ungas välbefinnande och kommer att göra mitt bästa för att stöda dem på deras "egen stig.”

Emelie