Här är Julia Kilpelä, vår nya medarbetare på Bensows förebyggande barnskydd

Hej!

Jag heter Julia Kilpelä och är ny på Stiftelsen Bensow. Jag kommer att jobba som handledare och sakkunnig inom stiftelsens förbyggande barnskyddsarbete. Tidigare har jag jobbat bl. a. i skolor som skolgångsbiträde och utbildare i sociala färdigheter, som handledare för asylsökande och som forskningsassistent. Till min utbildning är jag politices magister med socialpsykologi som huvudämne.

I det förebyggande barnskyddsarbetet ser jag mest framemot att få kombinera mitt brinnande intresse för både samhällsfrågor och -fenomen och att få jobba med människor, i synnerhet barn och unga. Samtidigt som barnen i vår målgrupp är enskilda individer synliggör de samhällsfenomen som marginalisering, socialt arv, ensamhet och utsatthet. För att förstå och motarbeta skador som ogynnsamma uppväxtförhållanden kan förorsaka hos barn behövs forskning och kunskapsutveckling om de här fenomenen samt påverkansarbete för att bl. a. minska stigmatiseringen som de kan innebära.

Ännu viktigare är trots allt de mellanmänskliga mötena, gräsrotsarbetet, som kan förändra ett enskilt barns liv. För mig är mänskan jag möter, i detta fall barnet eller ungdomen, i första hand alltid sin egen person med sina styrkor och svagheter, sin historia och sin framtid. Det är min utgångspunkt för arbetet.

Jag väntar med iver att få hjälpa och stöda barn att hitta sina styrkor som de kan använda för att bygga upp en framtid på egna villkor.

Julia Kilpelä