Efterlysning! Vi söker dej som har erfarenhet av att ha farit illa som barn. Bli en del av Bensows erfarenhetspool.

Har du haft en tuff uppväxt pga. olika omständigheter såsom dålig ekonomi eller en förälder med mentala- eller missbrukarproblem? Har du upplevt fysiskt eller psykiskt våld i hemmet eller har du av någon annan orsak mått dåligt under din uppväxt och skulle ha behövt hjälp och stöd. Du behövs!

BENSOWS UTBILDNING AV ERFARENHETSEXPERTER 2.0

Har du fått stöd eller insatser av servicesystem såsom barnskydd, elevvård eller annan vård? Kanske du varit omhändertagen? Vi har även ett stort behov av svenskspråkiga experter med erfarenhet av placering i familjehem. Stiftelsen Bensow ordnar för andra gången erfarenhetsutbildning tillsammans med våra duktiga och inspirerande ledare. 

Vi vill höra om dina erfarenheter, om stora och små bekymmer, som kanske gjorde dej olycklig och ensam då du växte upp. Är du idag du med dej själv och i så god balans, att du kanske skulle vilja dela med dej av dina erfarenheter?

Vi kan lära oss av dej och använda din värdefulla kunskap för att hjälpa barn i liknande situationer. Kanske du t.o.m. vill fungera som en stödperson, språkrör eller ambassadör och hjälpa och stöda barn och unga att förstå den situation de befinner sig i och vad de kan göra för att få hjälp.

Vi kan ge dej verktyg för detta i vår utbildning. Du kan med vår hjälp ta dina svåra erfarenheter i besittning och omvandla dem till en resurs.

Som utbildad erfarenhetsexpert har man möjlighet att få betalt då man anlitas i egenskap av erfarenhetsexpert.

Vår utbildning är uppbyggd i enlighet med KoKoA:s (Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry) rekommendationer. Utbildningen omfattar ca. 50h undervisning och sträcker sig över flera månader eftersom bearbetningen av svåra erfarenheter är en process. Vi träffas dock fysiskt bara ett fåtal gånger under året och däremellan online med några distansuppgifter. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Vi har 10 platser, så om vi har ett stort antal sökande sker urvalet på basen av intervjuer. 

Utbildningsdagar:

  • 24-26.5.2019 Stornäsholm, Barösunds skärgård.

  • 11-12.10.2019 Kursdagar, Villa Solhaga i Grankulla

  • 20.11.2019 Finlandssvenska barnskyddsdagen, G-18 i Helsingfors. Heldagsseminarium.

  • 3-4 distansuppgifter

  • Avslutningsträff vårterminen, planeras tillsammans på träffen 12.10.

Som ledare för utbildningen fungerar utbildade erfarenhetsexperterna Celinda Byskata och Ewa Tarvasaho med bred erfarenhet av allt vad det innebär att fungera som erfarenhetsexpert i praktiken samt pol.mag. Maj Estlander som sakkunnig i offentliga sektorns socialservicesystem och psyk.sjukskötare, familjeterapeut och spec.yrkeslärare Petra Baarman, erfaren utbildare av erfarenhetsexperter.

Hör av dej om du är intresserad! Senast 13.5.

maj.estlander@bensow.fi eller 040-755 8087

 

"Mitt namn är Ewa Tarvasaho, jag är 53 år och har två redan vuxna barn.

Jag insjuknade psykiskt 1998 och vändpunten till det bättre skedde 2011.

Berättar mera då vi träffas, ser framemot det.

Ewa"

      

Ewa och Celinda

"Jag är Celinda Byskata, 40-årig trebarnsmamma, bosatt i Ekenäs.

Jag har haft många och svåra psykiatriska diagnoser, men mår idag bra trots alla svårigheter. Jag brinner för erfarenhetsexpertisen mer än något annat.

Jag hoppas vi träffas i sommar!"