66519.jpg

Icehearts svenskspråkiga verksamhet byter skepnad.

Icehearts grundades år 1996 i Vanda och påbörjade sin svenskspråkiga verksamhet i Esbo år 2014. Icehearts svenspråkiga verksamhet går, fr.o.m. hösten 2018, under namnet Active Explorers Club.

I vårt ständigt föränderliga samhälle, där de vuxna som barnen har att göra med ofta byts ut, erbjuder verksamhetsmodellen för Active Explorers ett övergripande- och långvarigt stöd. En fostrare stöder barnen som valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, under 12 års tid. Med till verksamheten väljs barn som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd.

I verksamheten eftersträvas rörelse och motion, tex genom lagidrott, men i verksamheten försöker man även regelbundet inkludera frilufts- samt äventyrsaktiviteter. Gruppaktiviteter främjar barnens sociala färdigheter samt stöder deras individuella utveckling.

För mera information, vänligen kontakta:

Rasmus Lundén
Projektkoordinator
Tel: 050-3541273

e-post:rasmus.lunden@icehearts.fi