Stiftelsen Bensow utnämnde specialklasslärare Lisbeth Översti till Årets Barnrättshjälte 2018. Hon premierades med anledning av den Internationella Barndagen 20.11.

Bensow har med anledning av sitt 100-års jubileum instiftat en premie om 5 000€ som, på basen av nomineringar, årligen skall tilldelas en person som gjort en särskild insats för främjande av utsatta barns uppväxtvillkor. Premiesumman skall tillägnas ett välgörande ändamål som gagnar barn.

Den 19.11. med anledning av firandet av Barnkonventionen och den Internationella barndagen, hade Stiftelsen Bensows ordförande Johan Hjelt och viceordförande Annika Stadius glädjen att få premiera specialklasslärare Lisbeth Översti och utnämna henne till Årets Barnrättshjälte 2018.

Motiveringen till premieringen löd enligt följande:

Lisbeth Översti har med stort engagemang, omtänksamhet och kreativitet i sitt jobb som specialklasslärare i nionde klassen för flexibel grundläggande undervisning i Winellska skolan i Kyrkslätt, gjort en extraordinär och konkret insats för förbättrande av många ungas vardag och uppväxtvillkor.

Översti har sett varje elev som en individ och gett de unga en tro på sig själva och sin framtid. Översti har gett elever som stött på motgångar och riskerar skolavbrott verktyg för att komma vidare i livet.

Enligt de forna elever som nominerat Översti var hon, som en tuff men rättvis lärare och en utmärkt pedagog, vändpunkten i deras liv.

Stiftelsen Bensow ansåg att Lisbeth genom sitt engagemang och sin omsorg om sina elever, haft en tro på varje enskild elev och gett dem hopp. Hopp som gett dem en framtidstro och burit dem vidare i livet.

I sitt tacktal betonade Lisbeth att hon ser det som ett  privilegium att få spendera dagarna med sina fina elever. Ännu en bekräftelse på att premien gick till rätt person! 

Premiesumman har Översti tänkt att skulle gå till att förbättra klassens studiemiljö, som kommer att vara till glädje för nuvarande samt kommande elever i den flexibla klassen 9J i Winellska skolan i Kyrsklätt.